sie 25 2010

Białe Certyfikaty – Mechanizmy rozwoju efektywności

Lokalizacja: Polska,

14 lipca w siedzibie Ministerstwa Gospodarki odbędzie się debata „Białe Certyfikaty”, której celem jest uzasadnienie konieczności wdrożenia Ustawy o Efektywności Energetycznej oraz zdobycia dla jej założeń, w tym dla Systemu Białych Certyfikatów, poparcia wśród przedstawicieli gospodarki i społeczeństwa

17 maja 2006r. weszła w życie opracowana przez Komisję Europejską Dyrektywa 2006/32/WE „W sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych”, która nałożyła na Państwa Członkowskie obowiązek podjęcia działań ograniczających zużycie energii przez odbiorców końcowych o 1% rocznie przez kolejnych dziewięć lat, rozpoczynając z dniem 1 stycznia 2008r. Aby zrealizować ww. cel, w Ministerstwie Gospodarki powstał projekt Ustawy o Efektywności Energetycznej, której zasadniczym elementem ma być System Białych Certyfikatów – zbywalnych świadectw potwierdzających oszczędność energii. Wykorzystywane w tym systemie mechanizmy rynkowe, pozostają jednocześnie w pełni sterowne w zakresie swoich strategicznych parametrów (koszt operacyjny oraz generowany wolumen inwestycji).

System ma w prosty sposób zapewnić warunki do poprawy efektywności w kwestii zużycia, wytwarzania i ograniczenia strat na przesyle energii. Rozwiązanie ma wiele wbudowanych mechanizmów optymalizacyjnych i antykorupcyjnych, pomimo tego, w chwili obecnej rodzi wiele kontrowersji zarówno u Regulatora, jak i uczestników Rynku.

W czasie debaty uczestnicy dyskutować będą na temat

 • zasadności wdrożenia Systemu i skuteczności jego mechanizmów
 • kwestii finansowania Białych Certyfikatów
 • zakresu kompetencji poszczególnych instytucji obsługujących System
 • możliwości zastąpienia Białych Certyfikatów jakimś innym, bardziej sprawnym systemem.

Do udziału w debacie zaproszono:

 • Silvię Rerezessy, Renewable Energy, Scientific/Technical Project Officer, DG JRC, Komisja Europejska;
 • dr Henryka Majchrzaka, Dyrektora Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki;
 • dr Mariusza Macieja Sworę, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
 • dr Andrzeja Malinowskiego, Prezydenta Konfederacji Pracodawców Polskich;
 • dr Jana Rączkę, Prezesa Zarządu, NFOŚiGW;
 • dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich;
 • prof. Krzysztofa Żmijewskiego, Sekretarza Generalnego Społecznej Rady Konsultacyjnej Narodowego Programu Redukcji Emisji;
 • Richarda Cowarta, Dyrektora Regulatory Assistance Project, European Programs, Vermont, USA;
 • Andrzeja Werkowskiego, Prezesa Zarządu, Jes Energy Sp. z o.o.;
 • Wojciecha Koneckiego, Dyrektora Generalnego, CECED Polska;
 • Karola Jasińskiego, Prezesa Zarządu, Wircom Sp. z o.o., Grupa Anwil

Debatę poprowadzi Marina Coey, Prezes Zarządu, Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.

Termin: 14.07.2009, godz. 11:00

Miejsce: Ministerstwo Gospodarki, sala A/B/C, Pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa

Organizator: Procesy Inwestycyjne

Spotkanie będzie miało charakter dyskusji na bazie krótkich wypowiedzi zaproszonych gości.
Udział w debacie jest nieodpłatny.