lut 21 2011

Bezpłatne szkolenia biznesowe na Mazowszu

Lokalizacja: Polska,

Już 22 lutego rozpocznie się rekrutacja na bezpłatne szkolenia dla osób zatrudnionych w woj. mazowieckim. Zainteresowane osoby mogą zapisać się na szkolenia menedżerskie, handlowe, z zakresu zarządzania projektami i tematów społecznych. Forum Odpowiedzialnego Biznesu objęło patronat nad projektem.

Szkolenia realizowane będą od kwietnia do lipca w Warszawie w ramach projektu RÓWNI – PROFES rozwija kompetencje. Kursy są w 100% dofinansowane przez Unię Europejską, dlatego uczestnicy nie będą musieli ponieść żadnych kosztów, żeby wziąć w nich udział. Dodatkowo, organizator zapewnia podczas szkoleń możliwość bezpłatnej opieki nad dziećmi do lat 10.

Nasz projekt to ogromna szansa dla wszystkich, którzy chcą efektywnie podnosić swe kwalifikacje. Uczestnicy wezmą udział w cyklu szkoleń, a nie tylko pojedynczym szkoleniu –  pozwoli im to na skuteczne i wszechstronne zdobycie wiedzy i doskonalenie umiejętności” – mówi Marta Romanowska, koordynator projektu RÓWNI – PROFES rozwija kompetencje.

Oprócz umiejętności biznesowych, uczestnicy będą rozwijać również swoje kompetencje społeczne, motywem przewodnim projektu jest bowiem równość szans kobiet i mężczyzn. Dla wszystkich kobiet uczestniczących w projekcie przewidziana jest dodatkowa możliwość rozwoju i udział w szkoleniach z  asertywności, negocjacji społecznych i autoprezentacji.

Uczestnicy szkoleń będą rozwijać swoje kompetencje nie tylko na sali szkoleniowej, ale także korzystając z nowoczesnych technologii. Tradycyjne szkolenia będą bowiem wzmocnione e-learningiem oraz webcastami – konferencjami on-line.

Takie nowatorskie podejście do szkoleń sprawiło, że projekt został oceniony za innowacyjny przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych.

Projekt RÓWNI – PROFES rozwija kompetencje jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Patronat nad projektem objęło Forum Odpowiedzialnego Biznesu.