mar 12 2008

Bądźmy razem w Krakowie!

Lokalizacja: Polska,

Warszawa, 10 marca 2008 – Firma kurierska TNT Express została Oficjalnym Przewoźnikiem Polskich Nagród Filmowych Orły 2008. Fakt tego zaangażowania TNT chce wykorzystać do uzyskania wsparcia polskich celebrities oraz miłośników kina dla działań World Food Programme – agendy ONZ ds. wyżywienia.

24 maja w Krakowie odbędzie się otwarty marsz „Dla siebie i dla innych” aby zamanifestować solidarność z ofiarami klęski głodu i udzielić, choćby najskromniejszego, wsparcia.

Ludzie sztuki są idolami dla wielu, a miłośnicy dobrego kina przejawiają wiele empatii w stosunku do innych. Gala Polskich Orłów to wielka szansa by po raz kolejny uruchomić pokłady wrażliwości społecznej – o tym, że jest to możliwe, świadczą ogólnopolskie akcje prospołeczne, cieszące się ogromnym wsparciem. Dlatego podczas tegorocznej uroczystości chcemy zabiegać o pomoc dla potrzebujących, będących pod opieką Światowego Programu Żywnościowego ONZ – mówi Edyta Iroko, Communication & PR Manager TNT Express Poland – Dlatego zachęcam: bądźmy razem 24 maja na krakowskim Rynku!

Celem marszu „Dla siebie i dla innych” jest pogłębienie świadomości społecznej na temat głodu na świecie, szerzenie informacji związanych z możliwościami niesienia pomocy oraz wsparcie zbiórki funduszy. Marsz wspiera działania Światowego Programu Żywnościowego (World Food Programme) – agendy ONZ powołanej do walki z głodem. Jego organizatorami są: Robert Korzeniowski, honorowy ambasador WFP w Polsce, oraz TNT Express – firma będąca światowym partnerem WFP.

Podczas ogłoszenia nominacji do nagród Polskie Orły Robert Korzeniowski zachęcał do wsparcia działań organizacji. Jego zaproszenie przyjęli m.in. Stanisława Celińska, Krystyna Tkacz, Andrzej Jakimowski, Tomasz Sapryk, Robert Więckiewicz – złożyli autografy na fotografiach pracownika TNT, który przebywał z misją WFP w Tanzanii. Zdjęcia zostaną zlicytowane podczas marszu „Dla siebie i dla innych”, a dochód będzie przeznaczony na pomoc głodującym.

Jeżeli się raz spróbuje działalności prospołecznej i jeżeli uświadomimy sobie jej wagę i oddźwięk, okaże się, że warto – mówi Robert Korzeniowski, wielokrotny mistrz olimpijski i mistrz świata w chodzie, i zarazem honorowy ambasador WFP w Polsce – Nie rozwiążemy natychmiast wszystkich problemów świata, ale jeżeli zapomnimy o działaniu tu i teraz, to problemy te na pewno nigdy nie zostaną przezwyciężone. Trzeba mieć świadomość, że budujemy bardzo stopniowo – ale kropla drąży skałę. Dlatego warto być razem 24 maja w Krakowie.

Pierwsza edycja marszu odbyła się 23 czerwca 2007 na krakowskim Rynku, podczas dziesiątej edycji Międzynarodowego Mityngu w chodzie sportowym „Na Rynek marsz z TNT”. Można było przy tej okazji wziąć udział w konkursach wiedzy nt. działań WFP, otrzymać pełne informacje nt. możliwości wsparcia działań na rzecz głodujących, a także obejrzeć wystawę fotograficzną dokumentującą misję WFP w Tanzanii, m.in. warunki życia lokalnych społeczności. Autorem większości zdjęć był pracownik warszawskiego oddziału TNT Express, wolontariusz WFP. Zdjęcia i relacje z jego misji – wraz z pełnymi informacjami nt. współpracy TNT i WFP oraz możliwości wsparcia działań agendy ONZ – można odnaleźć na stronie www.tnt.com.pl