paź 08 2012

Analiza ESG spółek w Polsce – Warszawa

Lokalizacja: Polska,

14 listopada w Warszawie odbędzie się konferencja „Analiza ESG spółek w Polsce”.

Konferencja będzie podsumowaniem pierwszej edycji projektu „Analizy ESG spółek w Polsce”. Podczas konferencji zostanie przedstawiony ranking najlepszych spółek zbudowany na podstawie wyników analizy ESG wykonanej metodą GES Risk Rating. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane również:

  • wnioski z badania jakościowego przedstawiające poziom umiejętności działów IR w zakresie budowania wartości spółek za pomocą raportowania danych pozafinansowych;
  • wyniki analizy korelacji pomiędzy danymi finansowymi i niefinansowymi przeprowadzonej przez analityków inwestycyjnych;
  • wskazówki dla firm jakie, i w jaki sposób raportować dane pozafinansowe aby były wartościowe dla inwestorów.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych www.seg.org.pl.

Szczegółowy harmonogram wraz z formularzem zgłoszeniowym, umożliwiającym rejestrację, będą dostępne w późniejszym terminie.