mar 09 2011

Akademia Odpowiedzialnego Biznesu

Lokalizacja: Polska,

W dniach 13-14 maja w Warszawie odbędzie się Akademia Odpowiedzialnego Biznesu organizowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach programu edukacyjnego Liga Odpowiedzialnego Biznesu. Jest to platforma wymiany doświadczeń pomiędzy firmami a studentami, której głównym założeniem jest szeroka edukacja na temat odpowiedzialnego biznesu.

W roku 2011 odbędzie się szósta już edycja wydarzenia. W tym roku głównym tematem dwudniowej konferencji są trendy w CSR związane z koncepcją Potrójnej Linii Przewodniej (ang. Triple Bottom Line)– czyli obszarami ekonomią, ekologią i etyką. Dlatego też Akademia skierowana jest zarówno do studentów studiów ekonomicznych i pokrewnych, jak również kierunków humanistycznych i technicznych oraz inżynieryjnych, tak aby przedstawić główne założenia odpowiedzialnego biznesu oraz zrównoważonego rozwoju. Poprzez różnorodną, interaktywną formę konferencji: warsztatów, panelu dyskusyjnego, wykładu, gry strategicznej, pokazów filmów oraz spotkań z ekspertami, idea CSR dociera do grona zainteresowanych. Konferencja staje się zaś miejscem bezpośredniego dialogu i wzajemnej inspiracji.

Głównym celem konferencji jest szerzenie wiedzy na temat odpowiedzialnego biznesu wśród młodych ludzi a w szczególności:

  • inspirowanie do pogłębiania wiedzy o CSR i promowanie dobrych praktyk oraz odpowiedzialnych postaw
  • prezentacja konkretnych działań firm w zakresie odpowiedzialnego biznesu
  • umożliwienie dialogu między studentami a ekspertami i praktykami CSR
  • przybliżenie odpowiedzialnego biznesu w praktyce i codziennych sytuacjach konsumenckich
  • przedstawienie innowacyjnych metod zarządzania z wykorzystaniem narzędzi CSR

PARTNERZY: PWC, ORANGE, FUNDACJA KRONENBERGA, NUTRICIA, PGNIG

PARTNERZY MEDIALNI: KARIERA, DLA STUDENTA, STUDENTS.PL, ODPOWIEDZIALNYBIZNES.PL, CR NAVIGATOR, KAMPANIESPOŁECZNE.PL