mar 07 2007

Akademia Odpowiedzialnego Biznesu 2007

Lokalizacja: Polska,

Największe seminarium poświęcone odpowiedzialnemu biznesowi w Polsce skierowane do studentów – Akademia Odpowiedzialnego Biznesu (Responsible Business Academy) 2007 – odbędzie się w dniach 9 – 11 marca 2007 roku w Hotelu Delicjusz w Rosnówku koło Poznania. Wydarzenie współorganizowane jest przez Ligę Odpowiedzialnego Biznesu oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie AIESEC.

Partnerzy różnych sektorów powinni mieć jak najwięcej okazji do dialogu, a studenci uczyć się jak wdrażać odpowiedzialność w różnych elementach polskiego życia społeczno-gospodarczego. Taką możliwość tworzy Akademia Odpowiedzialnego Biznesu. To trzydniowe seminarium dla studentów z Polski i zagranicy ma na celu budowanie i inspirowanie nowych kadr dobrych menedżerów i przedsiębiorców. To kolejna edycja AOB, na którym spodziewamy się ponad 100 uczestników. „Nie spodziewałam się takiej porcji wiedzy opartej na konkretnych przykładach, nigdy bym nie pomyślała, że w ciągu dwóch dni można zbudować w sobie nowy fraktal wiedzy” – to słowa uczestników zeszłorocznego wydarzenia.Wśród zaproszonych gości AOB pojawią się min. przedstawiciele instytucji: UNDP, PricewaterhouseCoopers, Danone, Telekomunikacja Polska, Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga, Proctle&Gamble, Deloitte, GlaxoSmithKline, Instytut Monitorowania Mediów, Microsoft. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął <Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

Elementem otwierającym Akademię będzie dyskusja panelowa „Wartościowy biznes – czy  w polskiej mentalności mieści się odpowiedzialność przedsiębiorstw?”. Menedżerowie, dyrektorzy oraz właściciele firm coraz częściej korzystają w rynkowej grze z siły wartości. Ustanowienie jasnych i przejrzystych sposobów „robienia biznesu” na co dzień przynosi bowiem korzyści – wzrasta konkurencyjność firmy, wzmacnia się wizerunek, poprawiają się relacje ze społecznością i administracją. Przede wszystkim jednak oparcie zarządzania o zestaw wartości daje sygnał wewnątrz i na zewnątrz firmy – pracownikom, kontrahentom, klientom. Ten sygnał to – Jestem Godny Zaufania.

Do dyskusji zaprosiliśmy autorytety w dziedzinie biznesu, ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych oraz kanonów wartości. Swój udział potwierdzili: Irena Pichola (PricewaterhouseCoopers), Agnieszka Wąsak (Nestle), Ojciec Paweł Kozacki (dominikanin), prof. Jacek Sójka (Stowarzyszenie Etyki Biznesu), Ewa Sadowska (Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”), Jacek Dymowski (Telekomunikacja Polska). Gospodarzem spotkania będzie Sylwia Lewandowska (Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Fundacja „Jesteśmy Aktywni”).

Podczas rozmowy pragniemy wspólnie ze studentami poszukać odpowiedzi na poniższe pytania:

Czy w biznesie jest miejsce na wartości? Jak zarządzać wartościami w firmie? Jak menedżerowie postrzegają swoją rolę – co to znaczy być dobrym menedżerem w organizacji? Czy jako społeczeństwo, w tym biznesmeni, konsumenci, kontrahenci, liderzy społeczni dojrzeliśmy do odpowiedzialności w biznesie?

Podczas trzech dni intensywnej pracy w czasie przewidzianych w programie Akademii dyskusji, warsztatów i spotkań z ekspertami i praktykami CSR analizowane będą różne aspekty odpowiedzialnego biznesu, zaś szczególna uwaga poświęcona zostanie jego relacjom z PR, HR i społeczeństwem. Celem spotkania jest pokazanie, że odpowiedzialność w biznesie to trudna strategia i przede wszystkim wyzwanie dla firmy – wpływu na życie pracowników, dostawców, społeczności, sposobu budowania relacji z ważnym grupami interesariuszy. To wyzwanie, przed którym wkrótce staną przyszli pracownicy firm – obecni studenci, którzy dzięki wydarzeniom takim jak Akademia Odpowiedzialnego Biznesu przygotowują się do sprostania temu wyzwaniu.