wrz 16 2014

Afrykańskie Forum Regionalne na temat biznesu i praw człowieka

Lokalizacja: Świat,

Forum ma się stać platformą współpracy pomiędzy przedstawicielami szerokiego grona interesariuszy zaangażowanych w działania na rzecz wdrożenia „Guiding Principles on Business and Human Rights” w kontekście regionalnym. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi przedstawiciele biznesu, związków pracodawców, rządów, związków zawodowych, społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka.

Wydarzenie jest organizowane przez Grupę Roboczą Narodów Zjednoczonych ds. Biznesu i Praw Człowieka wsparciu Global Compact.