maj 25 2017

Adaptacja miejsc pracy do potrzeb starszych i niepełnosprawnych pracowników

Lokalizacja: Polska,

25 V 2017 godz. 10:00-13:00,
Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych,
Warszawa, ul. Bracka 25, III piętro

REJESTRACJA

Temat przystosowania miejsc pracy do potrzeb starszych i niepełnosprawnych pracowników rzadko podejmowany jest przez organizacje pracodawców i związki zawodowe i praktycznie nieobecny w dialogu społecznym.  Tym ważniejsze staje się wskazanie działań, które przyczyniłyby się do większego zainteresowania tym zagadnieniem wśród pracodawców, pracowników i ich organizacji i wpłynęłyby na sposób zarządzania i praktyczne wdrożenia w zakładach pracy.

Instytut Spraw Publicznych w partnerstwie z Konfederacją Lewiatan i Konfederacją Pracy podjął próbę wypracowania wstępnych propozycji dla rządu i partnerów społecznych, które teraz chcielibyśmy poddać pod dyskusję.

Zapraszają do niej przedstawicieli instytucji rządowych, reprezentatywnych organizacji pracodawców i pracowników, ekspertów i przedstawicieli organizacji pozarządowych. W oparciu o jej wyniki powstaną rekomendacje, które będą użytecznymi wskazówkami do dalszych prac dostępnymi dla wszystkich interesariuszy.

Program

10:00 – 10:15 Otwarcie seminarium:

 • Dr hab. Beata Łaciak, Członkini Zarządu, Instytut Spraw Publicznych
 • Michał Lewandowski, Przewodniczący Konfederacji Pracy OPZZ
 • Dr Grzegorz Baczewski, Wicedyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan

 

10:15 – 10:30 Wprowadzenie – założenia projektu

 • Dominik Owczarek, kierownik Programu Społeczeństwo i Demokracja, Instytut Spraw Publicznych

10:30 – 11:15  SESJA I Zarządzanie personelem i budowanie świadomości

 • Izabella Bilińska-Trzopek, Konfederacja Pracy
 • Małgorzata Lelińska, Wicedyrektorka Departamentu Funduszy Europejskich, Konfederacja Lewiatan
 • Komentarz: dr Paweł Kubicki, Szkoła Główna Handlowa

Dyskusja

11:15 – 11:35  Przerwa kawowa

 11:35 – 12:20  SESJA II Czas pracy i formy zatrudnienia

 • Dr Grzegorz Baczewski, Wicedyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan
 • Przedstawiciel firmy Volkswagen (tbc)
 • Komentarz: dr Jan Czarzasty, ekspert, Instytut Spraw Publicznych, Szkoła Główna Handlowa

Dyskusja

 12:20 – 13:05  SESJA III Otoczenie fizyczne i profilaktyka zdrowotna

 • Małgorzata Koziarek, analityczka, Instytut Spraw Publicznych
 • Wojciech Figiel, Konfederacja Pracy
 • Komentarz: Prof. Joanna Bugajska, Centralny Instytut Ochrony Pracy (tbc)

Dyskusja