lis 29 2017

 „Zarządzanie zdrowiem w firmach: aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie się”

Lokalizacja: Polska,

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy w Łodzi, będące komórką organizacyjną Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji zatytułowanej:

 „Zarządzanie zdrowiem w firmach: aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie się”

Jest ona organizowana w ramach projektu pt. „Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy”, który finansowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

 Konferencja będzie miała miejsce dnia 29 listopada 2017 roku w hotelu Holiday Inn**** w Łodzi ul. Piotrkowska 229/231.

Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele zakładów pracy, profesjonaliści ds. HR, BHP, PR, CSR, służby medycyny pracy, przedstawiciele innych organizacji zainteresowani doskonaleniem jakości oddziaływań w zakresie promocji zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.

Celem konferencji jest:

  1. Przedstawienie modelowych rozwiązań dotyczących realizacji w zakładach pracy programów promocji aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania się i profilaktyki nadwagi/otyłości wśród personelu (w oparciu o ustalenia krajowych i zagranicznych ekspertów).
  2. Omówienie najczęściej spotykanych błędów popełnianych przy wdrażaniu tego typu programów w zakładach pracy oraz sposobów i możliwości ich unikania
    i przezwyciężania.
  3. Prezentacja doświadczeń zakładów pracy związanych z realizacją takich programów.

Mamy nadzieję, że konferencja ta stanie się również okazją do nawiązania kontaktu pomiędzy przedstawicielami firm, jak również pomiędzy zakładami pracy a różnego rodzaju organizacjami wspierającymi je w realizacji działań prozdrowotnych dla pracowników.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie organizatora.