paź 19 2017

Społeczna odpowiedzialność biznesu a przedsiębiorczość społeczna

Lokalizacja: Polska,

Fajna Spółdzielnia Socjalna zaprasza do uczestnictwa w sesji panelowej pt.  „SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
A PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA” podczas VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w dniu
19 października 2017 r. (czwartek), w godz. 9.00 – 11.00.

Sesja jest współorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach realizacji projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”.

VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbędzie się pod hasłem: „Uwolnić biznes!”. Wydarzenie organizuje Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (RIG) w dniach 18-20 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, zlokalizowanym przy Placu Sławika i Antalla 1.

Kongres jest największym spotkaniem sektora MŚP w Europie.

Współorganizowany przez Spółdzielnię panel „Społeczna odpowiedzialność biznesu a przedsiębiorczość społeczna” będzie poświęcony m.in. kwestiom współpracy koncepcyjnej, wspólnemu badaniu strategii CSR, współpracy „klasycznego” biznesu i przedsiębiorstw społecznych, w tym dobrym praktykom, barierom i wyzwaniom, tworzeniu przedsiębiorstw społecznych pod kątem zapotrzebowania „klasycznego” biznesu.
Szczegóły Panelu
Zapisów można dokonywać poprzez stronę https://www.rejestracja.ekmsp.eu/system/login

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Aktualny program i informacje na temat Kongresu można znaleźć na stronie: http://ekmsp.eu/pl /strona-glowna/.