cze 10 2015

3. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie

Lokalizacja: Polska,

10-12 czerwca 2015 r.

Podczas tegorocznej edycji Kongresu zaplanowano organizację pięciu bloków tematycznych:

 1. Gospodarska morska – wyzwania i szanse rozwoju, opiekun: Jerzy Lewandowski, Sekretarz Generalny KIGM
 2. Gospodarka morska – badania, nauka i rozwój, opiekunowie: Krzysztof Żarna, Dyrektor, Wydziału Współpracy Terytorialnej WZP, prof. Marek Grzybowski, Akademia Morska w Gdyni
 3. Wykorzystanie zasobów morza i ochrona środowiska morskiego, opiekun: dr hab.inż. Beata Więcaszek, prof. ZUT Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 4. Ekologia i bezpieczeństwo na morzu, opiekun: Dariusz Rudziński, Prezes Zarządu Polski Rejestr Statków
 5. Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w świetle polityki klimatycznej UE, opiekun: Jarosław Mroczek, Prezes EPA Sp. z o.o.
 • Mijają trzy lata od kiedy narodziła się idea organizacji Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie. Od tego momentu odbyły się dwie udane edycje Kongresu, które umożliwiły zbudowanie platformy międzynarodowej współpracy przedstawicieli branży morskiej. Inicjatywa ta spotkała się z aprobatą zarówno krajowych, jak i międzynarodowych władz i instytucji zaangażowanych w kreowanie gospodarki morskiej, na stałe wpisując się w kalendarze ich przedstawicieli.
 • Wnioski i postulaty wypracowane podczas poprzednich edycji Kongresu zostały przekazane władzom kraju i regionu. W listopadzie ubiegłego roku Podsekretarz stanu
  w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju – Dorota Pyć poinformowała, że większość wniosków i postulatów jest realizowana lub w trakcie realizacji przez ministra właściwego ds. gospodarki morskiej. Efektem tego, jest wpisanie Międzynarodowego Kongresu Morskiego przez ministerstwo, jako jednego z wydarzeń w trakcie Polskiej Prezydencji Rady Państw Morza Bałtyckiego, która rozpocznie się w lipcu 2015 r. Wnioski i postulaty, wypracowane przez twórców i uczestników Kongresu, znalazły się również w rządowej Uchwale w sprawie polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku).
 • Udział w tegorocznym kongresie wezmą przedstawiciele gospodarki morskiej, m.in. Markku Mylly z Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego, Kurt Bodewig – koordynator I Korytarza Bałtyk-Adriatyk, Lars Robert Pedersen – Sekretarz Generalny Międzynarodowej Rady Morskiej i Bałtyku – BIMCO, Fred Kenney – pierwszy zastępca Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej.
 • Jednym z wydarzeń towarzyszących Kongresowi, będzie odbywająca się po raz drugi Debata Odrzańska pt. „Odra szlakiem rozwoju”, w której udział wezmą oprócz polskich, również niemieccy, czescy i słowaccy przedstawiciele życia gospodarczego i politycznego. Uczestnicy spotkania pochylą się nad tematem przywrócenia transportu śródlądowego na Odrze oraz jego znaczeniem dla rozwoju gospodarczego północnej i północnozachodniej Polski, wschodnich Niemiec oraz Czech.
 • Wypracowane podczas wszystkich bloków dyskusyjnych potencjalne kierunki interwencji powinny stanowić wkład Województwa Zachodniopomorskiego do programu polskiego przewodnictwa w Radzie Państw Morza Bałtyckiego, które rozpocznie się w II połowie 2015 r.