wrz 07 2015

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Zrównoważonej Konsumpcji i Produkcji

Lokalizacja: Polska,

COBRO – Instytut Badawczy Opakowań zaprasza przedstawicieli przemysłu spożywczego (branże związane z produkcją piwa, kawy, nabiału, ryb, mięsa, wody, makaronów, wina, pasz dla zwierząt, oliwy z oliwek i napojów) oraz przedstawicieli handlu (detalicznego) do udziału w dedykowanym spotkaniu Grupy Roboczej ds. Zrównoważonej Konsumpcji i Produkcji poświęconemu omówieniu wpływu projektowanej, europejskiej metodyki pomiaru efektywności środowiskowej na funkcjonowanie Państwa branż.

Cele posiedzenia

  1. Zapoznanie z metodyką LCA (oceny cyklu życia) i konsekwencjami jej wprowadzenia dla funkcjonowania przemysłu spożywczego w Polsce;
  2. Przedstawienie najważniejszych elementów metodyki LCA z punktu widzenia przemysłu spożywczego;
  3. Przekazanie informacji na temat możliwości udziału w fazie pilotażowej w ramach której tworzone są szczegółowe rozwiązania dotyczące sposobu oceny produktów żywnościowych.

Posiedzenie będzie prowadzone przez ekspertów specjalizujących się w prowadzeniu badań LCA.

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Gospodarki (Plac Trzech Krzyży 3/5) w salach AB w dniu 7 września 2015 roku w godzinach 11:00-14:50.

Agenda spotkania

11:00-11:05 Powitanie gości i przedstawienie celów spotkania
11:05-11:35 Przedstawienie działań podejmowanych przez KE w zakresie opracowywania jednolitej, europejskiej metodyki pomiaru efektywności środowiskowej w obszarze sektora żywnościowego
11:35-11:45 Przedstawienie specyfiki wyłonionych przez KE grup związanych z żywnością;

Przerwa 15 minut

12:00-13:30 Omówienie metodyki LCA – teoria i praktyka w sektorze żywnościowym.

Przerwa 15 minut

13:45-14:05 Omówienie metod udziału w fazie pilotażowej i wpływu na ostateczny kształt metodyki
14:05-14:50 Omówienie tematów przyszłych spotkań – dyskusja.

Zgłoszenia

W przypadku zainteresowania udziałem w spotkaniu – uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w terminie do 3 września 2015 roku na adres e-mail: jaroslaw.klonowski@mg.gov.pl.

Ze względu na ograniczoną wielkość sali decyduje kolejność zgłoszeń oraz ograniczenie wyłącznie do przedstawicieli podmiotów związanych z przemysłem spożywczym i handlem detalicznym.

Dodatkowo informujemy, że w październiku bieżącego roku odbędą się 3, oddzielne spotkania poświęcone wdrażaniu metodyki LCA dla następujących grup produktów;

13 października (Urządzenia elektryczne i elektroniczne) – grupa obejmująca przedstawicieli biznesu związanych z produkcją baterii, akumulatorów, sprzętu IT, paneli fotowoltaicznych, sprzętu elektronicznego)

21 października (produkty budowlane lub mogące być wykorzystane w budownictwie oraz urządzeniach) – grupa obejmująca producentów farb, rur, półproduktów z metalu, termoizolacji, producentów miedzi)

22 października (artykuły odzieżowe oraz wyroby chemiczne) – grupa obejmująca producentów ubrań, półproduktów z papieru, butów, środków piorących, skór).

Szczegółowe informacje dotyczące październikowych spotkań zostaną przedstawione na początku września.