lis 07 2018

1,5 stopnia jako wyzwanie klimatyczne: Jak zatrzymać wzrost temperatury na tym poziomie? – konferencja

Lokalizacja: Polska,

Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie, Miasto Stołeczne Warszawa, Koalicja Klimatyczna oraz Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN zapraszają na międzynarodową konferencję

Czy możemy jeszcze zdążyć? 1,5 stopnia jako wyzwanie klimatyczne: Jak zatrzymać wzrost temperatury na tym poziomie?

7 listopada 2018,
godz. 10:00-17:00
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa

Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli:

Morten Bæk, Sekretarz Stanu w duńskim Ministerstwie Energii, Użyteczności Publicznej i Klimatu I Tomasz Chruszczow, COP 24 High Level Climate Champion | Leszek Drogosz, Miasto Stołeczne Warszawa | Anna Dworakowska, Krakowski Alert Smogowy | Richard Folland, Sustineri consultant company, Wielka Brytania | Anne Girault, Paryska Agencja ds. Klimatu | Andrzej Kassenberg, Instytut na Rzecz Ekorozwoju | Michał Kleiber, Polska Akademia Nauk | Krzysztof Księżopolski,Szkoła Główna Handlowa | Przemysław Sadura, Uniwersytet Warszawski | Urszula Stefanowicz, Koalicja Klimatyczna | Barbara Unmüßig, Fundacja im. Heinricha Bölla |Jean-Pascal van Ypersele, Uniwersytet Katolicki w Louvain, Belgia | Anders Wijkman, Prezydent Klubu Rzymskiego | Zoe Zhou, World Future Council China Program
Program >>

Rejestracja udziału >>

ENGLISH:

Institute for Sustainable Development, Heinrich Böll Foundation in Warsaw, Capital City of Warsaw, Polish Climate Coalition and ”Poland 2000” Prognostic Committee of Polish Academy of Sciences have the pleasure to invite you for an international conference

Can we still make it? 1.5 as a climate challenge

7th of November, 2018,
10:00-17:00
National Ethnographic Museum (Państwowe Muzeum Etnograficzne) in Warsaw Kredytowa Street 1

The invitation to participate in the conference was accepted by:

Morten Bæk, Permanent Secretary, Danish Ministry of Energy, Utilities and Climate | Tomasz Chruszczow, COP 24 High Level Climate Champion | Leszek Drogosz, City of Warsaw | Anna Dworakowska, Cracow Smog Alarm | Richard Folland, Sustineri consultant company, United Kingdom | Anne Girault, Paris Climate Agency | Andrzej Kassenberg, Institute for Sustainable Development | Michał Kleiber, Polish Academy of Sciences | Krzysztof Księżopolski, SGH Warsaw School of Economics | Przemysław Sadura, University of Warsaw | Urszula Stefanowicz, Polish NGO Climate Coalition | Barbara Unmüßig, Heinrich Böll Foundation | Jean-Pascal van Ypersele, Université catholique de Louvain, Belgium | Anders Wijkman, Co-President of the Club of Rome | Zoe Zhou, World Future Council China Program