maj 22 2014

III konferencja Audyt dla bezpieczeństwa i rozwoju biznesu „Odpowiedzialne raportowanie”

Lokalizacja: Polska,

Audyt dla bezpieczeństwa i rozwoju biznesu to wydarzenie, w którym przedstawiciele biznesu, rynków finansowych, organizacji pozarządowych, a także instytucji rynek regulujących rozmawiają o bieżącej kondycji rynku i o tym, co można zrobić, żeby wzmacniać wzajemne zaufanie wśród jego uczestników. W kontekście trudnej sytuacji gospodarczej, temat ten jest wciąż aktualny, a biegli rewidenci – przedstawiciele profesji współodpowiedzialnej za rzetelność informacji finansowej – mają szczególną legitymację żeby go poruszać.

Temat tegorocznej, III już edycji wydarzenia to „Odpowiedzialne raportowanie”. Nie chodzi jednak wyłącznie o informacje finansowe. Biegli rewidenci dostrzegają rosnącą potrzebę zobiektywizowania oceny działań firm na rzecz środowiska, lokalnej społeczności, pracowników, a także szerokiego otoczenia, w którym funkcjonują nasi klienci. Społeczna odpowiedzialność biznesu to już nie moda a coraz częściej integralny element strategii przedsiębiorstw. To naturalnie rodzi potrzebę przejrzystego i w miarę możliwości zobiektywizowanego zaprezentowania działalności firm w tym zakresie. Tego coraz częściej oczekują interesariusze, zaczyna wymagać rynek. Ma to wyraz w pojawianiu się raportów społecznych i zintegrowanych, gdzie obok danych finansowych przedsiębiorstwa prezentują to, co robią na rzecz innych. W trakcie trzech paneli dyskusyjnych pojawi się próba odpowiedzi na pytanie jak mierzyć i prezentować działalność CSR. Będzie to również czas na zastanowienie się, czy, a jeżeli tak, to w jakim stopniu jest to obszar do budowy przewagi firmy i podnoszenia jej konkurencyjności. Poruszone zostaną również kwestie związane z raportowaniem i udziałem CSR w komunikacji firm Udział w konferencji jest BEZPŁATNY. Liczba miejsc ograniczona. Przeczytaj więcej na stronie organizatora