cze 28 2013

 Seminarium: Sygnalista w zakładzie pracy. Systemy wewnętrznego sygnalizowania nieprawidłowości z perspektywy pracodawcy

Lokalizacja: Polska,

Warszawa

 

Seminarium adresujemy do przedstawicieli środowiska pracodawców zarówno prywatnych jak i sektora publicznego, ich związków oraz akademików. Celem spotkania jest przedyskutowanie w wąskim gronie funkcjonowania wspomnianych systemów w warunkach polskich pracodawców, szans i potencjału, jaki ze sobą niosą, a także barier w ich wdrażaniu oraz ewentualnych ryzyk z punktu widzenia pracodawcy.

Program

11:00 – 11:40 – Otwarcie
Anna Wojciechowska-Nowak, koordynatorka projektu „Sygnaliści pod ochroną”, Fundacja Batorego
Mariusz Witalis, Partner, Ernst&Young
Dagmir Długosz (do potwierdzenia), Dyrektor Departamentu Służby Cywilnej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

11:40 – 12:00 – Prezentacja tez ekspertyzy: Systemy wewnętrznego sygnalizowania nieprawidłowości u polskich pracodawców – korzyści, szanse i bariery.  Piotr Hans

12:00 – 13:50 – Dyskusja

13:50 – 14:00 – Zamknięcie i podsumowanie

Spotkanie odbędzie się 28 czerwca, w godzinach 11:00 – 14:00, w siedzibie Fundacji przy ul. Sapieżyńskiej 10a w Warszawie, w sali zarządu.