Program Rozwoju Wolontariatu Pracowniczego


Webinarium informacyjne

Zapraszamy do obejrzenia zapisu otwartego webinarium informacyjnego.

W trakcie webinarium zaprezentowaliśmy projekt „Od akcyjnego zaangażowania do aktywnego obywatelstwa – rozwój wolontariatu pracowniczego w Polsce”, którego celem jest podniesienie wiedzy osób zajmujących się wolontariatem pracowniczym lub chcących się rozwijać zawodowo w kierunku zarządzania aktywnościami społecznymi pracowników.

Obejrzyj

Harmonogram

Działania edukacyjne planowane w projekcie

W roku 2021

 • 21.09 – Otwarte webinarium informacyjne na temat działań projektowych
 • 30.09 – Warsztaty on-line „Jestem koordynatorem wolontariatu pracowniczego” – podczas których porozmawiamy o tym kim jest obecny koordynator wolontariatu pracowniczego, jak doszedł do swojej pracy, jakie ma potrzeby, z jakimi trudnościami się spotyka, jakie szanse widzi i jaka jest jego wizja wolontariatu pracowniczego.
 • 19.10 – Webinarium „Co rozumiemy przez wolontariat i dlaczego trudno jest mówić o wolontariacie”
 • 04.11 – Webinarium „Budowanie partnerstw z organizacjami społecznymi”
 • 23.11 – Webinarium „Promowanie wolontariatu i aktywności społecznych wśród pracowników”
 • 09.12Konsultacje on-line podczas których będzie można zadawać pytania ekspertom i doświadczonym koordynatorom wolontariatu

W roku 2022

 • 16.03 – Webinarium „e-wolontariat pracowniczy”
 • 07.06 – Webinarium „Ewaluacja wolontariatu i wykorzystanie danych w raportowaniu pozafinansowym”
 • 27.09 – Webinarium „Karta Zasad Wolontariatu Pracowniczego i Karta Etyczna Wolontariusza”
 • 25.10Konsultacje on-line I podczas których będzie można zadawać pytania ekspertom i doświadczonym koordynatorom wolontariatu
 • 09.11 – Webinarium „Wypalenie w wolontariacie – co powinien wiedzieć koordynator wolontariatu?”
 • 16.11Konsultacje on-line II podczas których będzie można zadawać pytania ekspertom i doświadczonym koordynatorom wolontariatu

Otwarte webinaria dla przedstawicieli organizacji społecznych dostępne w na profilu FOB na Facebooku

 • 12.04 – Webinarium dla przedstawicieli organizacji społecznych „Czym jest i jak działa w Polsce wolontariat pracowniczy”
 • 20.12 – Webinarium dla przedstawicieli organizacji społecznych „Budowanie oferty współpracy z biznesem w ramach wolontariatu pracowniczego”

E-learning

Udostępnienie w platformie kursy.csr.pl kursów e-leraningowych

 • „Wprowadzenie do wolontariatu pracowniczego”
 • „Jak znaleźć partnera do działań lokalnych”

Publikacje

Wydanie bezpłatnych publikacji (pdf)

 • „E-wolontariat i narzędzia cyfrowe w wolontariacie pracowniczym”
 • „Wolontariat interwencyjny”