Od akcyjnego zaangażowania do aktywnego obywatelstwa - rozwój wolontariatu pracowniczego w Polsce


Webinarium informacyjne

Zapraszamy do obejrzenia zapisu otwartego webinarium informacyjnego.

W trakcie webinarium zaprezentowaliśmy projekt „Od akcyjnego zaangażowania do aktywnego obywatelstwa – rozwój wolontariatu pracowniczego w Polsce”, którego celem jest podniesienie wiedzy osób zajmujących się wolontariatem pracowniczym lub chcących się rozwijać zawodowo w kierunku zarządzania aktywnościami społecznymi pracowników.

Obejrzyj

Harmonogram

Działania edukacyjne planowane w projekcie

W roku 2021

 • 21.09 – Otwarte webinarium informacyjne na temat działań projektowych
 • 30.09 – Warsztaty on-line „Jestem koordynatorem wolontariatu pracowniczego” – podczas których porozmawiamy o tym kim jest obecny koordynator wolontariatu pracowniczego, jak doszedł do swojej pracy, jakie ma potrzeby, z jakimi trudnościami się spotyka, jakie szanse widzi i jaka jest jego wizja wolontariatu pracowniczego.
 • 19.10 – Webinarium „Co rozumiemy przez wolontariat i dlaczego trudno jest mówić o wolontariacie”
 • 04.11 – Webinarium „Budowanie partnerstw z organizacjami społecznymi”
 • 23.11 – Webinarium „Promowanie wolontariatu i aktywności społecznych wśród pracowników”
 • 09.12Konsultacje on-line podczas których będzie można zadawać pytania ekspertom i doświadczonym koordynatorom wolontariatu.

W roku 2022

 • Webinarium „Ewaluacja wolontariatu i wykorzystanie danych w raportowaniu pozafinansowym” – termin do ustalenia
 • Webinarium „e-wolontariat pracowniczy” – termin do ustalenia
 • Webinarium „Karta Wolontariatu Pracowniczego i Karta Wolontariusza” – termin do ustalenia
 • Webinarium – temat do ustalenia w miarę zgłaszanych potrzeb uczestników projektu – termin do ustalenia
 • Webinarium dla przedstawicieli organizacji społecznych „Czym jest i jak działa w Polsce wolontariat pracowniczy” – termin do ustalenia
 • Webinarium dla przedstawicieli organizacji społecznych „Budowanie oferty współpracy z biznesem w ramach wolontariatu pracowniczego” – termin do ustalenia
 • Konsultacje on-line I – termin do ustalenia
 • Konsultacje on-line II – termin do ustalenia

E-learning

 • Udostępnienie w platformie kursy.csr.pl kursu e-leraningowego „Wprowadzenie do wolontariatu pracowniczego” – kurs udostępniony uczestnikom projektu we 09.2021
 • Udostępnienie w platformie kursy.csr.pl kursu e-leraningowego „Jak znaleźć partnera do działań lokalnych” – kurs udostępniony uczestnikom projektu w drugiej połowie roku 2022

Publikacje

 • Wydanie bezpłatnej publikacji (pdf) „E-wolontariat i narzędzia cyfrowe w wolontariacie pracowniczym” – 05.12.2021 (dzień wolontariusza)
 • Wydanie bezpłatnej publikacji (pdf) – temat do ustalenia z uczestnikami projektu – 05.12.2022 (dzień wolontariusza)