Program Rozwoju Wolontariatu Pracowniczego

FAQ

Często zadawane pytania

Mam doświadczenie jako koordynator wolontariatu pracowniczego. Czy ten projekt jest dla mnie?
Tak. Zawsze warto sobie przypomnieć niektóre informacje związane z wolontariatem pracowniczym. Projekt umożliwi ci także dzielenie się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami.

Czy muszę brać udział we wszystkich działaniach projektu?
Nie, chociaż na pewno warto. Możesz uczestniczyć tylko w tych działaniach, które cię interesują. W takim przypadku jeśli chcesz otrzymać potwierdzenie o swoim uczestnictwie w projekcie, zostaną na nim wyszczególnione tylko te inicjatywy, w których rzeczywiście możemy potwierdzić twoje uczestnictwo.

Nie mogę uczestniczyć w jakimś działaniu. Czy ktoś może wziąć w nim udział za mnie?
Projekt jest otwarty dla uczestników, więc nie ma takiej potrzeby. Taka osoba może się zgłosić do projektu i uczestniczyć w nim na takich samych zasadach jak ty.

Nie reprezentuję sektora biznesu, czy mogę się zgłosić do projektu?
Tak. Wolontariat pracowniczy może istnieć wszędzie tam, gdzie istnieje relacja pracodawca – pracownik, czyli także w sektorze administracji publicznej i sektorze pozarządowym.

Nie jestem koordynatorem wolontariatu pracowniczego, ale zdobycie tej wiedzy umożliwi mi staranie się w przyszłości o takie obowiązki. Czy mogę się zgłosić do projektu?
Tak. Między innymi z myślą o takich osobach stworzyliśmy ten projekt.

W mojej organizacji nie działają jeszcze żadne inicjatywy społeczne pracowników. Czy mogę się zgłosić do projektu?
Tak. Jeśli ten projekt ma ci pomóc w uruchomieniu lub pilotażowym wdrożeniu takich inicjatyw, to jest dla ciebie.

Studiuję i wiążę moją karierę z CSR i zarządzaniem wolontariatem pracowniczym. Czy mogę się zgłosić do projektu?
Tak. W polu stanowisko pracy / reprezentowana organizacja – wpisz, że studiujesz. Przy okazji podeślemy ci informacje o naszych innych programach przeznaczonych dla studentów, z których także możesz skorzystać.

Czy projekt nakłada na mnie jakieś obowiązki? Czy po jego zakończeniu muszę wykonać jakieś działania?
Tak. Musisz poddać się ewaluacji, dzięki której dowiemy się czy nasz projekt pomógł ci zrozumieć czym jest i jak działa wolontariat pracowniczy, oraz zebrać informacje zwrotne o twojej ocenie projektu. To jedyne obowiązki.

Czy po projekcie dostanę zaświadczenie lub certyfikat?
Projekt składa się z różnych działań, a uczestnictwo w nich jest dobrowolne. Po zgłoszeniu do projektu możesz brać w nich udział. Jeśli masz taką potrzebę, to po zakończeniu projektu wystawimy ci zaświadczenie potwierdzające twoje uczestniczenie w tych działaniach.

Czy projekt będzie składał się tylko z działań online?
Ze względu na sytuację epidemiczną, ale też ze względu na dostępność naszych działań dla różnych osób, zdecydowaliśmy się, że działania będą odbywały się tylko w formie online. W międzyczasie, jeśli sytuacja pozwoli, będą odbywały się nasze inne inicjatywy, jak na przykład otwarte konferencje czy Targi CSR. Będzie to też sposobność do spotkania się na żywo i sieciowania, ale będą to działania dla osób chętnych i nie będą wchodziły w zakres merytoryczny projektu, nie będą w nim oceniane i ewaluowane.

Czy moje dane osobowe będą komuś przekazywane?
Tak. Projekt jest finansowany ze środków NIW-CRSO, który zastrzega sobie dostęp do wszystkich danych osobowych zebranych w projekcie do celów kontrolnych i ewaluacyjnych. Będzie mógł te dane przekazać podmiotom wybranym do realizacji takich działań. Poza tymi organizacjami nikt nie będzie miał dostępu do tych danych. Zasady ich przetwarzania przez naszą organizację określa nasza Polityka przetwarzania danych osobowych.