Program Rozwoju Wolontariatu Pracowniczego

Ewaluacja projektu „Od akcyjnego zaangażowania do aktywnego obywatelstwa – rozwój wolontariatu pracowniczego w Polsce”

Drodzy uczestnicy, drogie uczestniczki,

z końcem roku 2022 zakończyliśmy realizację projektu „Od akcyjnego zaangażowania do aktywnego obywatelstwa – rozwój wolontariatu pracowniczego w Polsce”. Jednak nie oznacza to, że kończymy nasze działania. Pod marką Centrum Wolontariatu Pracowniczego planujemy realizację kolejnych webinariów i konsultacji on-line w nadchodzącym roku. O nadchodzących działaniach będziemy Was jeszcze informować.

Będziemy Wdzięczni za wypełnienie krótkiej ankiety ewaluacyjnej, która pozwoli nam podsumować zakończony projekt.

W zamian za wypełnienie ankiety, na podany w niej adres e-mail otrzymacie link do pigułki wiedzy o wolontariacie pracowniczym – dokumentu „Pigułka wiedzy o wolontariacie pracowniczym – Podsumowanie konsultacji on-line z ekspertami i ekspertkami zarządzającymi wolontariatem pracowniczym w firmach partnerskich Forum Odpowiedzialnego Biznesu” zawierającego podsumowanie wszystkich konsultacji eksperckich zrealizowanych w projekcie. Dokument ten nie był jeszcze przez nas nigdzie publikowany.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety i śledzenia informacji o nadchodzących działaniach!

Ankieta ewaluacyjna