Program Rozwoju Wolontariatu Pracowniczego

W trakcie trwania projektu zasoby bazy wiedzy są dostępne tylko dla uczestników. Jeśli chcesz mieć do niech dostęp zgłoś się do projektu.