Od akcyjnego zaangażowania do aktywnego obywatelstwa - rozwój wolontariatu pracowniczego w Polsce

W trakcie trwania projektu zasoby bazy wiedzy są dostępne tylko dla uczestników. Jeśli chcesz mieć do niech dostęp zgłoś się do projektu.