Link do treści „Oświadczenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu w sprawie wojny w Ukrainie” i lista podmiotów, które ją podpisały :

https://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/aktualnosci-karta/oswiadczenie-forum-odpowiedzialnego-biznesu-w-sprawie-wojny-w-ukrainie/

Imię i nazwisko(wymagane)
Reprezentowanie podanego podmiotu(wymagane)
Oświadczam, że zgłoszenie:
- zostało przez mnie skonsultowane z osobami reprezentującymi podaną firmę / instytucję / organizację
- podpis jest składany w imieniu podanej firmy / instytucji / organizacji