Publikacje

Wybrany typ publikacji: Publikacje i badania CSR

Wybrany obszar tematyczny: SDGs

Zobacz wszystkie publikacje

Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju – implementacja w Polsce

Ministerstwo Rozwoju wydało broszurę nt. Celów Zrównoważonego Rozwoju i Agendy 2030. Polska perspektywa działań na rzecz…

Evaluating Progress Towards the Sustainable Development Goals

Trzy dekady po opublikowaniu przez tzw. Komisję Brundtland raportu „Our Common Future” (Wspólna przyszłość) specjaliści ocenili postęp działań jakie wspólnota międzynarodowa podjęła w kwestii zrównoważonego rozwoju, jako niewystarczający. Organizacja SustainAbility postanowiła zbadać gdzie dokładnie są robione błędy, kto jest za nie odpowiedzialny i gdzie należy szukać szans na poprawę sytuacji i przyspieszenie procesu osiągnięcia rozwoju zrównoważonego.

Typ publikacji

Obszar tematyczny