Publikacje

Wybrany typ publikacji: Niezbędnik Odpowiedzialnego Biznesu

Wybrany obszar tematyczny: Wolontariat pracowniczy

Zobacz wszystkie publikacje

Wyzwania wolontariatu pracowniczego

Przewodnik pokazujący w jaki sposób radzić sobie z problemami pojawiającymi się podczas realizacji programów wolontariackich. Broszura jest uzupełnieniem publikacji „Firma=zaangażowanie”.

Typ publikacji

Obszar tematyczny