Publikacje

Wybrany typ publikacji: Infografiki

Wybrany obszar tematyczny: CSR i zrównoważony rozwój

Zobacz wszystkie publikacje

Mapa Komunikacji CSR

Mapa Komunikacji CSR to kompleksowe narzędzie, będące rezultatem wspólnej pracy Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Partnerów Strategicznych organizacji. Prezentuje ona najważniejsze metody i obszary komunikacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w firmie.

Typ publikacji

Obszar tematyczny