Konferencja Targi Idei ESG

16 kwietnia 2024

Centrum Konferencyjne ADN, Browary Warszawskie, ul. Grzybowska 56, Warszawa

I część (plenarna)

09:00 – 09:30 – rejestracja uczestników

09:30 – 10:00 – kawa i networking

10:00 – 10:10oficjalne otwarcie konferencji przez Marię Krawczyńską-Kaczmarek, Członkinię Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

10:10 – 10:45 – „Cywilizacja i natura czyli kryzys planetarny” – wystąpienie prof. dr. hab. Szymona Malinowskiego, Dyrektora Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego

10:45 – 11:00 – prezentacja 22. edycji Raportu FOB “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki

11:00 – 11:10wystąpienie Petera Bakkera, President & CEO World Business Council for Sustainable Development

11:10 – 12:00panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Partnerów Strategicznych: Katarzyny Teter, ESG Manager, Respect Energy, Aleksandry Stanek-Kowalczyk, Partnerki EY, Sustainability, Macieja Krywoniuka, Head of Strategy and Investor Relations, Citi Handlowy, Dominika Szostaka, Naczelnika Wydziału Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, MFiPR i Marii Krawczyńskiej-Kaczmarek, Członkini Zarządu FOB.

12:00 – 12:30jubileusze Programu Partnerstwa FOB i powitanie nowych firm członkowskich

12:30 – 13:30 – lunch i networking

II część (warsztatowa)

Ścieżka Bioróżnorodność

13:30 – 14:00 – case study

 • case study Respect Energy „Kluczowe wnioski z raportu Nature and Business: Navigating Risks and Opportunities in a Changing Landscape. Branża OZE a bioróżnorodność”

14:00 – 15:00 – warsztaty I

 • Warsztaty “Wymogi w zakresie raportowania bioróżnorodności zgodnie z ESRS oraz działania na rzecz odtwarzania ekosystemów i różnorodności biologicznej”, prowadzone przez ekspertów UNEP/GRID-Warszawa

15:00 – 15:30 – przerwa

 • Przerwa kawowa i networking

15:30 – 16:30 – warsztaty II

 • Warsztaty “Rolnictwo regeneratywne. Szanse i wyzwania”, prowadzone przez ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa Żywności

Ścieżka Prawa człowieka i należyta staranność

13:30 – 14:00 – case study

 • case study EY

14:00 – 15:00 – warsztaty I

 • Warsztaty “Odpowiedzialne praktyki zakupowe i wzorcowe klauzule umowne”, prowadzone przez Beatę Faracik, prezeskę zarządu Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu i adw. Stanisława Drozda, partnera w Wardyński i Wspólnicy, przewodniczącego sekcji w PIHRB

15:00 – 15:30 – przerwa

 • Przerwa kawowa i networking

15:30 – 16:30 – warsztaty II

 • Warsztaty “Praktyczne mechanizmy należytej staranności”, prowadzone przez ekspertów EY: Aleksandrę Stanek-Kowalczyk, Partnerkę EY, ekspertkę ds. zrównoważonego rozwoju i Tomasza Michalaka Dyrektora EY, eksperta ds. raportowania ESG

Ścieżka Raportowanie ESG i zrównoważone finanse

13:30 – 14:00 – case study

 • Net zero driven by Citi – case study w jęz. polskim i angielskim

14:00 – 15:00 – warsztaty I

 • Warsztaty “Podwójna istotność w raportowaniu zrównoważonego rozwoju”, prowadzone przez ekspertów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów: Ewę Sowińską, biegłą rewidentkę, Partnerkę ESO Audit i Pawła Zaczyńskiego, biegłego rewidenta, Associate Partnera Grant Thornton z udziałem Prezesa PIBR Kamila Jesionowskiego. Współprowadzącą warsztaty będzie także Aleksandra Stanek-Kowalczyk, Partnerka EY, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju.

15:00 – 15:30 – przerwa

 • Przerwa kawowa i networking

15:30 – 16:30 – warsztaty II

 • Warsztaty “Odpowiedzialność członków zarządu w obliczu regulacji ESG (w tym CSRD, CSDDD, zielony dług, greenwashing)”, prowadzone przez Roksanę Kałużną-Bałazy, wiceprezeskę zarządu Sustainable Investment Forum Poland (POLSIF)