główna strona Targów CSR

Wyślij zgłoszenie najpóźniej do 29 kwietnia 2022 roku!

Jak zostać wystawcą Targów CSR?

Targi CSR to największe wydarzenie w Polsce poruszające temat społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju w konwencji targowej. Dzięki tej formie mają Państwo szansę dotrzeć do szerszego grona interesariuszy. Celem Targów jest zaprezentowanie różnorodnych inicjatyw, konkretnych działań i strategii firm w zakresie CSR oraz projektów, które mają wspierać firmy w byciu odpowiedzialnymi.

Zgłoszenie wystawcy


Na pytania odpowie