główna strona Targów CSR

Sieć Biedronka

Sieć Biedronka to część grupy Jeronimo Martins Polska S.A. i największa sieć detaliczna w Polsce, mającej (na koniec 2021 r.) 3250 sklepów zlokalizowanych w ponad 1100 miejscowościach, która jest obecna na polskim rynku od 25 lat i zatrudnia blisko 80 tys. osób. Sklepy sieci Biedronka odwiedza codziennie ok. 4 mln klientów.

Strategia zrównoważonego rozwoju sieci Biedronka opiera się na 5 filarach. Dla każdego z nich określiliśmy priorytety, a dla każdego priorytetu – cele realizowane w trzyletnim horyzoncie czasowym.

Promowanie zdrowych nawyków żywieniowych

Dbając o zdrowie klientów, w 2021 r. przeprowadziliśmy 40 reformulacji składu produktów marek własnych. W 2021 r. opublikowaliśmy raport „Zwyczaje żywieniowe w Polsce. Co się zmieniło przez ostatnie 25 lat?”.

Zrównoważony łańcuch dostaw

W 2021 roku przeprowadziliśmy 1 866 kontroli – 1 389 inspekcji i 477 audytów wśród dostawców produktów świeżych i marki własne w kwestii jakości. Dodatkowo przeprowadziliśmy 36 audytów środowiskowych dla dostawców produktów świeżych i marki własnej oraz 40 dla dostawców usług. 92% produktów pochodzi od polskich dostawców a 8,5% produktów marki własnej posiada certyfikat zrównoważonego rozwoju. Z końcem 2021 r. wycofaliśmy ze sprzedaży jaja klatkowe, a z końcem I kwartału 2022 r. wyeliminowaliśmy jaja klatkowe ze składu produktów marek własnych.

Poszanowanie środowiska naturalnego

Mimo ciągłego powiększania się sieci, w ciągu ostatnich 5 lat obniżyliśmy emisję CO2 o 45%. Sieć Biedronka działa również aktywnie na rzecz redukcji opakowań poprzez ekoprojektowanie i jest członkiem-założycielem Polskiego Paktu Plastikowego. W latach 2018-2021 Biedronka zmodernizowała aż 1083 sklepy. 

Bycie godnym zaufania pracodawcą

Jako największy prywatny pracodawca w Polsce mamy świadomość spoczywającej na nas odpowiedzialności. W 2021 roku przeprowadziliśmy 6 378 kontroli wewnętrznych związanych z bezpieczeństwem pracy oraz 323 audyty bezpieczeństwa w sklepach. Program „Możesz liczyć na Biedronkę” wsparł 4 767 pracowników i byłych pracowników w ramach inwestycji o wartości 1,4 mln euro. W ramach Biedronkowej Akademii Zdrowia 8 400 osób odbyło ponad 22 000 wizyt w siedemnastu gabinetach fizjoterapii i skorzystało z ponad 23 300 godzin usług fizjoterapeutycznych.

Wspieranie lokalnych społeczności

W 2021 roku całkowita wartość darowizn produktowych sieci Biedronka wyniosła 157 828 106,76 zł, a darowizn finansowych 1 283 041,57 zł. Nasi klienci poprzez różnorodne działania udostępniane przez sieć Biedronka wsparli organizacje społeczne kwotą 4 613 119,74 zł. Łącznie w 2021 wsparliśmy prawie 400 organizacji lokalnych i ogólnopolskich. Głównymi partnerami społecznymi sieci Biedronka są: Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Caritas Polska i oddziały diecezjalne, Federacja Polskich Banków Żywności oraz Stowarzyszenie Wiosna (Szlachetna Paczka).

Więcej o działalności sieci Biedronka w obszarze ESG można dowiedzieć się ze strony: https://csr.biedronka.pl/

Działania planowane na stoisku

Na stoisku sieci Biedronka odwiedzający będą mieli okazję:

  • zapoznać się ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju sieci oraz działaniami na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju;
  • porozmawiać z przedstawicielami sieci Biedronka;
  • doświadczyć blind testu produktów marki własnej sieci Biedronka przed i po reformulacji;
  • zapoznać się z raportem „Zwyczaje żywieniowe w Polsce. Co się zmieniło przez ostatnie 25 lat?” stworzonym przez sieć Biedronka;
  • uczestniczyć w warsztacie z ekoprojektowania opakowań;
  • zapoznać się z projektami społecznymi i środowiskowymi sieci Biedronka;
  • odwiedzić sklep sieci Biedronka w wirtualnej rzeczywistości;
  • zapoznać się z raportem zrównoważonego rozwoju sieci Biedronka za 2020 rok.

16:00 – 16:20 – „Biedronka dla dobra wspólnego” – rozmowa Pawła Oksanowicza z przedstawicielem sieci Biedronka – Arkadiuszem Mierzwą (Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i CSR) na scenie głównej

Zapraszamy na stoisko sieci Biedronka!