główna strona Targów CSR

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Edukacja ekologiczna nie musi być nudna! Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przekonania się na własnej skórze!

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. prowadzi publiczne kampanie edukacyjne na temat prawidłowej segregacji odpadów oraz świadomych zakupów.

Od wielu lat uczymy społeczeństwo dlaczego segregacja odpadów jest tak ważna i wskazujemy, że nasze odpady, to tak naprawdę nie śmieci, a cenne surowce.

Na stoisku zapoznamy odwiedzających z naszymi materiałami edukacyjnymi, także w języku ukraińskim, wskażemy skąd można bezpłatnie pobrać materiały do wykorzystania w pracy, szkole, domu, we własnym środowisku. Przedstawimy nasze projekty edukacyjne oraz możliwości zaangażowania, m.in.:

  • Dzień bez Śmiecenia – autorska kampania Rekopolu, którą prowadzimy już od 16 lat. Co roku, 11 maja, zwracamy uwagę mieszkańcom Polski na inny aspekt segregacji odpadów. W 2022 roku podkreślamy, że „Jakość ma znaczenie”. Nie tylko to, co robimy z odpadem i gdzie go wyrzucamy, ale także w jaki sposób przygotowujemy odpad do segregacji ma znaczenie i bezpośrednio wpływa na możliwości jego recyklingu. www.dzienbezsmiecenia.pl
  • Działaj z imPETem! – projekt prowadzony od roku 2018 roku, początkowo skupiający się na tematyce segregowania butelek PET, obecnie dotyczący całej segregacji odpadów, ze szczególnym naciskiem na frakcje wyrzucane do żółtego pojemnika. W ramach projektu prowadzimy ogólnopolskie programy edukacyjne oraz konkursy przeznaczone dla placówek oświatowych – przedszkoli oraz szkół z całej Polski. www.dzialajzimpetem.pl
  • Miecia – odwiedzających zapoznamy z informacjami na temat naszej niezwykłej żółtej śmieciarki Mieci, która już 3 rok jeździ po Polsce ze swoim edukacyjnym przesłaniem. Miecia nie jest zwykłą śmieciarką – w jej wnętrzu zamiast odpadów znajduje się interaktywna wystawa, która pokazuje w jaki sposób odpady zyskują nowe życie. www.mieciazimpetem.pl
  • Re_kologia – projekt edukacyjny skierowany do szkół podstawowych, prowadzony wspólnie z PepsiCo. W ramach programu realizujemy aktywności skierowane do dzieci i młodzieży oraz aktywizujące konkursy. W edukacji pomagają bohaterowie projektu: Drużyna SIR PET-ERA na czele z dzielnym rycerzem, który rzuca dzieciom ekologiczne wyzwania. www.rekologia.pl

Współpracujemy z przedsiębiorcami, samorządami, organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi, osobami prywatnymi. Serdecznie zapraszamy.