Uwaga – 8. Targi CSR odbędą się 5-9 października 2020 r. w formule ONLINE Więcej informacji »


Powszechny Zakład Ubezpieczeń

W PZU zarządzamy biznesem w odpowiedzialny sposób uznając, że wzrost wartości PZU powinien być zgodny z potrzebami otoczenia oraz opierać się o zrównoważone i odpowiedzialne korzystanie z zasobów.

PZU chce być dla klientów stabilnym i godnym zaufania partnerem. Dlatego planujemy naszą relację z klientami długofalowo i staramy się przewidywać ich potrzeby. Podobnie jak w innych segmentach naszych działań, pragniemy nawiązać z naszymi klientami stabilny kontakt, oparty na zrozumieniu ich motywacji i zintegrowanym wsparciu życiowych inicjatyw.

Ambicją PZU jest dążenie do bycia najlepszym pracodawcą na rynkach, na których PZU świadczy usługi. Oznacza to bycie pracodawcą pierwszego wyboru w branży finansowej, posiadanie najlepszej na rynku i zaangażowanej kadry oraz utrzymanie wysokiego poziomu retencji największych talentów w organizacji.

Stawiamy sobie za cel czynienie z PZU atrakcyjnego miejsca pracy oferując przyjazne środowisko i atmosferę oraz szanse na rozwój. Dajemy gwarancję poszanowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, tzw. work and life balance, co przekłada się na większe zaangażowanie i efektywność pracowników.

PZU ma świadomość, że w sposób istotny wpływa na rynek zamówień i bierze odpowiedzialność za kształtowanie najwyższych standardów biznesowych w swoim otoczeniu. Kierując się dbałością o jakość relacji biznesowych, promocję dobrych praktyk rynkowych oraz wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko naturalne opracowało Kodeks dobrych praktyk CSR Dostawców Grupy PZU.

Chcemy promować ideę odpowiedzialności społecznej w relacjach ze swoimi dostawcami tj. współpracować tylko z kontrahentami, którzy przestrzegają praw człowieka, działają zgodnie z regulacjami prawnymi, w szczególności w zakresie przeciwdziałania korupcji. Dostawcy współpracujący z PZU powinni zapewniać bezpieczne i godne warunki pracy swoim pracownikom oraz stosować najwyższe standardy etyczne i dbać o środowisko naturalne.

Planowane działania na stoisku

W przygotowaniu…

Linki i multimedia