główna strona Targów CSR

Orange Polska

Orange Polska jest jednym z największych dostawców usług telekomunikacyjnych w Polsce, działającym we wszystkich segmentach rynku telekomunikacyjnego.

Grupa posiada największą infrastrukturę telekomunikacyjną w Polsce, świadcząc usługi głosowe i przesyłu danych w sieci stacjonarnej i komórkowej.

Orange Polska od kilku lat realizuje politykę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) we wszystkich swojej obszarach działalności.

Fundamentem tej strategii jest odpowiedzialne zarządzanie – nasze wartości, zasady etyki, zgodność z wymogami oraz dialog z interesariuszami jako narzędzie poznawania ich oczekiwań, odpowiedzialna komunikacja, respektowanie praw człowieka i kultura organizacyjna jako element zarządzania. Na tym fundamencie opierają się cztery filary strategii CSR:

  • rozwój społeczny i cyfrowy,
  • bezpieczna sieć,
  • czyste środowisko,
  • zaangażowany zespół

Odpowiedzialne zarządzanie i działania w ramach tych czterech filarów przyczyniają się do wpływu na społeczeństwo, który jest analizowany w sześciu obszarach: gospodarka, innowacje, klienci, środowisko, społeczności i pracownicy.

W 2021 roku Orange Polska ogłosił nową strategię – Grow, której jednym z filarów jest odpowiedzialność społeczna”. W Orange wierzymy, że postęp technologiczny musi być dostępny dla wszystkich, ale nie może odbywać się kosztem środowiska naturalnego. Przyjmujemy odpowiedzialność za nasz wpływ na klimat.

Drugim ważnym składnikiem obszaru Odpowiedzialność w strategii Grow jest włączenie cyfrowe. Mówimy nawet szerzej, społeczno-cyfrowe, bo dostęp do cyfrowego świata staje się obecnie warunkiem uczestniczenia w życiu społecznym, kulturalnym, zawodowym czy publicznym.

Na tym polu działamy również od lat – poprzez inwestycję w rozwój sieci, powszechny dostęp do usług. A także poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie mądrego i bezpiecznego korzystania z cyfrowego świata o który od kilkunastu lat dba Fundacja Orange, realizująca bezpłatne programy dla szkół w całej Polsce. Z działań Fundacji skorzystało ponad 2 tysiące szkół i ponad 56 tysięcy dzieci i młodzieży. Ponadto Fundacja jest liderem jednego z największych projektów edukacji cyfrowej dla nauczycieli – „Lekcja:Enter”. Od lat Fundacja Orange rozwija też wolontariat pracowniczy w który co roku angażuję się tysiące pracowników Orange.

Działania planowane na stoisku

Strategiczne podejście do społecznej odpowiedzialności:

  • włączenie społeczno-cyfrowe i działania edukacyjne Fundacji Orange – prezentacja programów edukacyjnych oraz wolontariatu pracowniczego
  • strategia klimatyczna – #OrangeGoesGreen
  • działania na rzecz różnorodności
  • wiele innych