główna strona Targów CSR

NatWest Group

National Westminster Bank jest częścią grupy NatWest Group, która jest jedną z największych instytucji finansowych w Wielkiej Brytanii. National Westminster Bank obsługuje klientów w Anglii i Walii, gdzie oferuje szeroką gamę produktów i usług skierowanych do klientów indywidualnych, korporacyjnych oraz instytucjonalnych. Historia NatWest sięga lat 60-tych ubiegłego wieku, od kiedy bank rozpoczął swoją działalność operacyjną i dał się poznać jako lider innowacji i pomysłowych rozwiązań. Jest jednym z głównych inicjatorów rozwoju sieci bankomatów w latach 60 i 70 oraz wprowadził karty debetowe Switch w latach 80. Dzisiaj NatWest ciągle dostarcza najnowsze rozwiązania swoim klientom w Anglii i Walii gdzie jako jeden z pierwszych banków wprowadził uwierzytelnianie za pomocą linii papilarnych.

W Polsce National Westminster Bank prowadzi globalne centrum usług wspólnych dla całej grupy finansowej. NatWest Polska świadczy usługi w zakresie wsparcia procesów bankowych i jest kluczowym elementem realizacji strategii rozwoju. Szeroki wachlarz usług obejmuje operacje bankowe, finanse, technologię, bezpieczeństwo informacji, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, zarządzanie projektami, dostarczanie informacji zarządczej oraz analizy biznesowe.

Nasze działania

Dla NatWest tworzenie różnorodnej i inkluzywej kultury organizacyjnej jest dopełnieniem celu biznesowego. Zależy nam na tworzeniu takiego miejsca pracy, gdzie każdy może być  sobą i odkrywać to, co jest w nim lub niej najlepsze. Szanujemy wzajemnie swoje mocne strony i różnice, dając każdemu takie same możliwości rozwoju. Wierzymy, że takie podejście umożliwia nam lepsze zrozumienie siebie nawzajem oraz dostarczenie różnorodnym klientom i społecznościom produktów i usług szytych na miarę.

Agenda DEI (Diversity, Equity, Inclusion) jest w dużej mierze realizowana przez 8 sieci pracowniczych, które zajmują się sprawami ważnymi dla nich samych tzn.:  rozwojem kobiet, potrzebami osób z niepełnosprawnościami, grupami różnorodnymi kulturowo, rodzinami i opiekunami osób zależnych, społecznościami LGBT+, zmianami klimatycznymi i działaniami zrównoważonego rozwoju, umiejętnościami zarządzania własnymi finansami czy wsparciem charytatywnym.

Jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności, tworzymy i promujemy różnorodność w naszym miejscu pracy.

Regularnie bierzemy udział w ocenie naszej kultury różnorodności na tle innych organizacji w kraju oraz w rankingach pracodawców:

  • jesteśmy jednym z liderów badania Diversity IN Check organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, oceniającego stopień dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania inkluzywnych organizacji
  • w roku 2021 otrzymaliśmy certyfikat Top Employer uzyskując wynik 93%
  • w konkursie Fair to Women otrzymaliśmy specjalne wyróżnienie dla wsparcia inicjatywy kobiet w zawodach STEM
  • według analizy Polityka Insight oraz Fundacji Share the Care dotyczącej rodzicielskiej równości w Polsce oraz firm wspierających ojców sprawujących opiekę nad dziećmi, zdobyliśmy 1-sze miejsce jako firma wspierająca ojców oraz 3-cie jako organizacja finansująca inicjatywy rodzicielskie
  • w Rankingu Odpowiedzialnych Firm oceniającym jakość systemu zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu, znaleźliśmy się na 13-stym miejscu na 230 firm oraz 7-mym w kategorii Finanse i Ubezpieczenia

Działania planowane na stoisku

Osoby wizytujące nasze stoisko będą miały możliwość poznania strategii NatWest w zakresie ESG, jak również porozmawiania z przedstawicielami sieci pracowniczych realizujących agendę DEI, dowiedzenia się więcej na temat ich szerokich działań,  skorzystania z ich doświadczeń i dobrych praktyk.