główna strona Targów CSR

Korpus Solidarności

Czym jest Korpus Solidarności?

Korpus Solidarności – Rządowy Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018–2030 to pierwszy w historii Polski program mający popularyzować wolontariat stały.

Program zarządzany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – agencję wykonawczą odpowiedzialną za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalność pożytku publicznego i wolontariat. Służymy organizacjom pozarządowym, kierując do nich programy wsparcia merytorycznego i finansowego.

Korpus Solidarności to przede wszystkim ludzie, którzy go tworzą – środowisko wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu oraz otoczenie wolontariatu. Jest propozycją dla osób i organizacji, które pomagają i pracują z wolontariuszami w dłuższej perspektywie czasu. Program promuje wartościowe postawy społeczne, ukazuje różnorodność wolontariatu i podkreśla dokonania wolontariuszy. Jego celem jest docenienie ochotników, zwrócenie uwagi na ważną rolę, jaką pełnią wspierając organizacje pozarządowe i instytucje publiczne.

Dla kogo jest Korpus Solidarności ?

Grupa adresatów programu jest bardzo szeroka. Korpus Solidarności jest realizowany w całej Polsce dzięki współpracy z 16 Partnerami Regionalnymi i Partnerami Lokalnymi. Co roku do programu dołączać będzie kolejnych siedmiu Partnerów Lokalnych. Program łączy osoby i organizacje, które pracują z wolontariuszami długofalowo. Wolontariusze Korpusu to ludzie w różnymi wieku, pochodzący z różnych środowisk. Są wśród nich zarówno uczniowie, studenci, jak i osoby pracujące oraz seniorzy. W gronie członków mile widziane są również organizacje i instytucje, które działają w różnych branżach i obszarach życia społecznego.

Czy instytucja lub firma może przystąpić do Korpusu Solidarności?

Instytucje oraz firmy mogą zostać Partnerami Karty Wolontariusza, która jest formą podziękowania wszystkim Uczestnikom Korpusu Solidarności za ich nieprzeciętne zaangażowanie w działania społeczne oraz przykład, jaki dają innym.

Co zyskują Partnerzy Karty Wolontariusza?

Firmy lub instytucje, które zdecydują się na współpracę i zaoferują wolontariuszom Korpusu Solidarności swoje usługi czy produkty na specjalnych warunkach lub inne atrakcyjne formy docenienia pracy wolontariuszy:

 • Otrzymają tytuł: „Partner Karty Wolontariusza Korpusu Solidarności”.
 • Mogą liczyć na dostęp do unikalnego narzędzia realizacji strategii CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu), które wesprze ich w budowaniu wizerunku instytucji zaangażowanej w rozwój i wspieranie wolontariatu, a tym samym w budowaniu kapitału społecznego i kapitału zaufania w swoim otoczeniu oraz wśród pracowników.
 • Mogą korzystać z możliwości ekspozycji swojego logo w serwisie korpussoldarnosci.gov.pl wraz z informacją o współpracy w ramach Karty Wolontariusza oraz aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez Korpus Solidarności.
 • Zyskują możliwość budowania relacji z liczącą docelowo blisko 40 tys. osób społecznością wolontariuszy Korpusu Solidarności, jednocześnie rozwijając dobre relacje z lokalnymi społecznościami aktywnych ludzi, tworzących sektor obywatelski.
 • Mogą uzyskać wsparcie w realizacji projektów społecznych firmy, w tym w zakresie wolontariatu pracowniczego.

Partner może skorzystać również z pomocy w doborze sprawdzonych organizacji pozarządowych, z którymi można realizować projekty społeczne, a także z doradztwa nt. aspektów formalnoprawnych wolontariatu.

Z kolei pracownicy Partnera mogą korzystać z ogólnopolskiego systemu pośrednictwa wolontariatu, czyli Systemu Obsługi Wolontariatu (SOW), i podejmować wolontariat indywidualny w wybranej lokalnej organizacji. Organizatorzy programu oferują również Partnerom Karty wsparcie doradcze dotyczące np. tego, jak rozpocząć i realizować działania ochotnicze, oraz udział w szkoleniach rozwijających kompetencje społeczne.  Zapewniony jest również bezpośredni kontakt z Partnerami programu w całej Polsce.

Kto może zostać Partnerem Karty Wolontariusza?

Do udziału w tym unikalnym programie i współtworzenia oferty Karty Wolontariusza zapraszamy firmy, samorządy, instytucje kultury, kluby i związki sportowe, NGO, instytucje ochrony przyrody i inne zainteresowane organizacje. Katalog benefitów jest nieograniczony i zależy wyłącznie od profilu działalności Partnera i jego możliwości zaangażowania się.

W ofercie znaleźć się mogą zarówno różnorodne bonifikaty i darmowe oferty usług i produktów, jak również możliwość rozwoju osobistego, tutoring, mentoring, udział w niepowtarzalnych eventach i koncertach, wydarzeniach sportowych, kulturalnych, spotkaniach i wykładach, udział w warsztatach i szkoleniach.

W jaki sposób można stać się Partnerem Karty?

Do udziału w Programie Partnerzy mogą przystąpić w dowolnym momencie. W porozumieniu z organizatorami Programu Korpus Solidarności określone zostaną zakres, forma, wysokość specjalnych uprawnień (np. ulg, zniżek) lub zakres specjalnych usług, jakie Partner zechce zaoferować wolontariuszom Korpusu. Po uzgodnieniu szczegółowych warunków, podpisana zostanie umowa o współpracy.

Dodatkowe informacje znaleźć można na: www.korpussolidarnosci.gov.pl/karta-wolontariusza/

Działania planowane na stoisku

W naszej strefie wolontariatu będzie okazja :

 • zapoznać się z zasadami funkcjonowania Karty Wolontariusza i ofertą dla Partnerów Karty;
 • poznać Korpus Solidarności – Rządowy Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030, zasady jego działania oraz jego ofertę;
 • dowiedzieć się jak dołączyć do Korpusu Solidarności;
 • poznać zasady funkcjonowania internetowego systemu kojarzenia wolontariuszy i organizacji zainteresowanych współpracą (SOW) Systemu Obsługi Wolontariatu;
 • dowiedzieć się jak uzyskać certyfikat organizatora wolontariatu i zostać Miejscem Przyjaznym Wolontariuszom;
 • skorzystać z porad w zakresie zasad organizowania i rozwijania wolontariatu w tym wolontariatu pracowniczego.

Zapraszamy również na spotkania i konsultacje ze specjalistami Korpusu Solidarności, którzy zajmują się tematyką wolontariatu.

 • 10:30 – 11:30 – Korpus Solidarności – program, który wzmacnia i rozwija aktywność wolontariuszy
 • 11:30 – 12:30 –  Miejsce Przyjazne Wolontariuszom – certyfikat, który ułatwia wybór właściwego miejsca realizacji wolontariatu pracowniczego
 • 12:30 – 13:30 – Karta Wolontariusza – benefity, które są inne niż wszystkie
 • 13:30 – 14:30 – Formalnoprawne zasady organizacji wolontariatu pracowniczego
 • 14:30 – 15:30 – System Obsługi Wolontariatu – narzędzie online, które pomaga zarządzać pracą wolontariuszy

Daj się wciągnąć w wolontariat – pomagaj nie raz a cały czas!