Uwaga – 8. Targi CSR odbędą się 5-9 października 2020 r. w formule ONLINE Więcej informacji »


Henkel Polska

Firma Henkel to światowy producent najwyższej jakości kosmetyków, środków piorących i czystości oraz klejów i technologii zabezpieczania powierzchni. Firma jest także jednym ze światowych liderów zrównoważonego rozwoju. Strategia zrównoważonego rozwoju Henkla opiera się na zachowaniu równowagi pomiędzy sukcesem ekonomicznym, ochroną środowiska naturalnego i odpowiedzialnością społeczną oraz zakłada potrojenie efektywności działania w stosunku do ilości wykorzystywanych zasobów do 2030 roku. Celem firmy jest dalszy rozwój ekonomiczny przy równoczesnym zapewnieniu większego postępu społecznego, bezpieczeństwa produktów i procesów produkcyjnych oraz ograniczeniu wykorzystania surowców i wytwarzania odpadów. Ważną częścią strategii zrównoważonego rozwoju jest polityka dotycząca ograniczania negatywnego wpływu opakowań na środowisko.

Henkel zatrudnia na całym świecie 53 tysiące pracowników, którym chce oferować jak najlepsze warunki pracy i rozwoju zawodowego. Na kulturę korporacyjną firmy składają się m.in. szacunek dla odmienności oraz różnorodność. Henkel aktywnie promuje otwartą wielokulturowość, wspiera kariery kobiet i młodych pracowników.

W Polsce Henkel jest obecny od 1990 roku. Obecnie zatrudnia blisko 1000 pracowników. W swoich działaniach realizuje globalną strategię zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. Aktywnie wspiera także lokalne społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i grup zagrożonych wykluczeniem. Flagowe projekty CSR firmy w Polsce to: „Świat Młodych Badaczy”, „W drodze do pracy”, „Wiem, że warto się uczyć”, „Eko-Odkrywcy” oraz program wolontariatu pracowniczego Make an Impact On Tomorrow, realizowany od ponad 20 lat.

Henkel Polska od 2013 roku jest sygnatariuszem Karty Różnorodności, a od 2014 roku współorganizatorem Kongresu Różnorodności. Firma była wielokrotnie nagradzana w zestawieniu Listków CSR magazynu Polityki, a praktyki Henkla są corocznie uwzględniane w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” publikowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Planowane działania na stoisku

W przygotowaniu…

Linki i multimedia

W przygotowaniu…