główna strona Targów CSR

Green Savings Scheme S.A.

GSS CERT to międzynarodowy, dobrowolny program redukcji emisji gazów cieplarnianych. Obejmuje projekty z sektorów zagospodarowania odpadów i produkcji energii odnawialnej oraz LULUCF. GSS Cert oferuje certyfikowane jednostki redukcji emisji w postaci Jednostek GSS. Misją GSS Cert jest umożliwienie transformacji klimatycznej przedsiębiorcom. Jednostki GSS są certyfikowanymi jednostkami kompensacji emisji GHG (carbon offset), zgodnymi z wymaganiami normy ISO 14064-2. Można ich użyć do skompensowania trudnych do uniknięcia emisji GHG w swoim śladzie węglowym i uzyskania statusu neutralności klimatycznej. Umarzając odpowiednią ilość takich jednostek, można skompensować swój własny negatywny wpływ na zmiany klimatu stając się neutralnym klimatycznie. Każda jednostka GSS reprezentuje trwałą redukcję lub pochłonięcie emisji GHG wytwarzaną po zaistnieniu redukcji emisji (ex-post). Jednostka GSS jest dodatkowa, unikalna, obliczana, podlega monitorowaniu, raportowaniu i niezależnej weryfikacji. Spełnia minimum 3 cele zrównoważonego rozwoju (SDGs).

gsscert.com

Działania planowane na stoisku

  • Platforma do kompensacji (offsetowania) emisji
  • Instalacje, które wchodzą do systemu
  • Rodzaje projektów
  • Możliwości zakupu jednostek offsetowych