Uwaga – 8. Targi CSR odbędą się 5-9 października 2020 r. w formule ONLINE Więcej informacji »


Fundacja Uniwersytet Dzieci

Jesteśmy organizacją non profit, która pozytywnie zmienia edukację. Od 2007 roku rozbudzamy dziecięcą ciekawość i upowszechniamy nowoczesne metody edukacji, wykraczając poza tradycyjne nauczanie. Działamy w dwóch obszarach: organizujemy sobotnie zajęcia z naukowcami w 5 miastach w Polsce (Uniwersytet Dzieci) oraz popularyzujemy w szkołach autorskie scenariusze lekcji (Uniwersytet Dzieci w Klasie). Wszystkie lekcje i zajęcia przygotowujemy w oparciu o Metodę Pytań i Doświadczeń oraz w odpowiedzi na dziecięcą ciekawość. Zachęcamy dzieci do samodzielnego dochodzenia do wiedzy, a także umożliwiamy im trening kompetencji społecznych. Przygotowujemy dzieci do rozwiązywania problemów, które jeszcze dzisiaj nie są znane.

Naszymi programami m.in. o tematyce przyrodniczej docieramy do ponad 80 000 dzieci rocznie w całej Polsce. Współpracujemy z ok. 500 naukowcami i ekspertami. Prowadzoną przez nas działalność w zakresie edukacji dzieci wspiera ponad 800 wolontariuszy. Z przygotowanych materiałów korzysta ponad 65 000 nauczycieli i edukatorów.

Współpracujemy z największymi polskimi uczelniami, instytucjami kultury i edukacji oraz z otoczeniem biznesu. Wspólnie z partnerami rozwijamy talenty najmłodszych i działamy na coraz większą skalę.

Planowane działania na stoisku

  • eksperymenty i doświadczenia, realizowane na lekcjach w szkołach podstawowych;
  • materiały edukacyjne wspierające popularyzację nauki wśród uczniów szkół podstawowych, które na co dzień oddajemy w ręce nauczycieli;
  • materiały edukacyjne wspierające edukację uczniów szkół podstawowych z zakresu m.in.: przyrody, ekologii, zrównoważonego rozwoju;
  • scenariusze lekcji do realizacji z uczniami szkół podstawowych o tematyce m.in. przyrodniczej, ekologicznej, zrównoważonego rozwoju;
  • filmy edukacyjne o tematyce m.in. przyrodniczej, ekologicznej, zrównoważonego rozwoju;

Linki i multimedia