główna strona Targów CSR

Fundacja Pro NGO

Fundacja Pro NGO jest organizacją pozarządową działającą na rzecz propagowania i rozwoju współpracy międzysektorowej oraz profesjonalizacji NGO w Polsce. Głównym celem Fundacji jest prowadzenie działań, które mają na celu ułatwić nawiązywanie kontaktu NGO z firmami oraz instytucjami rządowymi. Inspirujemy, uświadamiamy, budujemy relacje – tworząc innowacyjne projekty społeczne, angażując firmy, korporacje oraz urzędy. Wszystko po to, aby wspierać organizacje pozarządowe i ich działania – https://pro-ngo.pl/

Uważamy, że każda organizacja posiada potencjał, aby stać się Partnerem do współpracy: wzbogacają projekty społeczne swoim doświadczeniem, wiedzą i znajomością potrzeb beneficjentów.

W ramach naszej działalności realizujemy projekty, które realnie wpływają na rozwój trzeciego sektora, jego profesjonalizację, budowanie potencjału poprzez realizację nowych projektów i nawiązywanie współprac międzysektorowych.

Fundacja Pro NGO jest pewnego rodzaju pomostem, który łączy i spaja wszystkie sektory we wspólne projekty, dając przestrzeń do poznania drugiej strony, jej potrzeb, oczekiwań i możliwości.

Najnowsze projekty Fundacji

Projekt GO4NGO, który angażuje pracowników firm do podejmowania aktywności wspólnie z przedstawicielami NGO, po to aby lepiej się poznać i rozpocząć dialog. Więcej: https://go4ngo.pl/

Magazyn Kompas NGO to bezpłatny kwartalnik, który odpowiada na potrzeby środowiska biznesowego i NGO, tworząc przestrzeń do zdobywania wiedzy i inspiracji. To także miejsce dla każdego, komu bliskie są tematy CSR, EB, budowania relacji z pracownikami, angażowania ich w wolontariat i rozwijania nowych inicjatyw prospołecznych. Więcej: https://kompasngo.pl/

Podcast Pro NGO dedykowany NGO’som oraz przedstawicielom środowiska biznesowego, jako miejsce do wymiany poglądów i merytorycznej dyskusji. W ramach podcastu poruszane są tematy dotyczące nawiązywania relacji, kreowania nowych inicjatyw społecznych, trendów i możliwości jakie niesie międzysektorowa współpraca. Więcej: https://pro-ngo.pl/podcast/

Dodatkowo realizujemy również:

  • Challenge CEO4ProNGO – dyrektorzy/prezesi w roli osób dzielących się wiedzą i doświadczeniem z NGO.
  • Kongres Pro NGO – doroczne spotkanie online dla organizacji pozarządowych, podczas którego eksperci debatują na tematy związane ze współpracą NGO, urzędów oraz sektora prywatnego.
  • Dedykowane akcje społeczne, realizowane wspólnie z firmami.
  • Szkolenia, warsztaty oraz doradztwo.

Działania planowane na stoisku

Podczas Targów Fundacja Pro NGO zaprezentuje autorskie projekty którymi są:

GO4NGO – to charytatywny projekt, w którym pracownik łączy siły z przedstawicielem organizacji pozarządowej we wspólnej aktywności: jazda na rowerze, spacer, wyjście do schroniska, wspólna kawa itd. Celem akcji jest niwelowanie barier oraz inicjowanie dialogu pomiędzy biznesem i NGO. Projekt wspiera i aktywnie weźmie w nim udział Jasiek Mela! Więcej: https://go4ngo.pl/

Pomagaj z Pasją – czyli konkurs charytatywny, którego głównym celem jest potrzeba inicjowania aktywności dla pracowników. Bazując na pasji i kreatywności, osoby biorące udział w konkursie będą miały szansę pokazać swoje talenty i stworzyć wyjątkowe dzieło. Dzieła trafiają na licytację, a zebrane środki przekazywane są organizacji wskazanej przez Autora. Więcej: https://pomagajzpasja.pl/

Podcast Pro NGO dedykowany NGO’som oraz przedstawicielom środowiska biznesowego, jako miejsce do wymiany poglądów i dyskusji. W ramach podcastu poruszane są tematy, które dotyczą nawiązywania relacji, kreowania nowych inicjatyw społecznych, trendów i możliwości jakie niesie międzysektorowa współpraca. Więcej: https://pro-ngo.pl/podcast/

Kompas NGO – obieramy kierunek na rozwój! Kompas NGO to szeroka inicjatywa, składa się z kilku elementów W ramach realizacji tego projektu:

  • Powstał Poradnik Kompas NGO, czyli instrukcja dla NGO jak rozwijać swoją organizację oraz podejmować współpracę z biznesem – https://poradnik.kompasngo.pl/.
  • Obecnie realizowany jest kolejny element projektu, czyli Magazyn Kompas NGO. Jest to bezpłatny kwartalnik, który łączy interesy wszystkich sektorów: NGO, biznesu i sektora publicznego. Jedyne takie czasopismo, które skupia wokół siebie wszystkie strony, stając się miejscem wiedzy, inspiracji i wymiany doświadczeń.
  • Ostatni etap to Platforma Kompas NGO, która służy prezentowaniu projektów społecznych przez NGO i poszukiwaniu partnerów do współpracy. Więcej o Magazynie i Platformie: https://kompasngo.pl/