główna strona Targów CSR

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości troszczy się o równe szanse edukacyjne oraz wspiera rozwój dzieci i młodzieży z małych miejscowości. Spełniamy marzenia o studiowaniu, inspirujemy do aktywności, rozwijamy wolontariat studencki, tworzymy warunki, w których dzieci i młodzież mogą w pełni wykorzystywać swój potencjał i brać odpowiedzialność za świat, który ich otacza.

„Stypendia Pomostowe” to program, dzięki któremu ambitna, zdolna, niezamożna młodzież z małych miejscowości otrzymuje stypendia na I rok i dalsze lata studiów. Stypendyści mogą korzystać także ze stypendiów językowych, doktoranckich, staży, uczestniczyć w warsztatach i szkoleniach rozwijających ich kompetencje miękkie i ułatwiających wejście na rynek pracy. W ciągu 20 lat przyznaliśmy 26 000 różnego rodzaju stypendiów, w tym 18 000 na I rok studiów.”

W PROJEKTORZE, przy wsparciu studentów-wolontariuszy, prowadzimy autorskie zajęcia edukacyjne w mniejszych miejscowościach w całej Polsce. Podczas zajęć pomagamy dzieciom uwierzyć w siebie, tworzymy przestrzeń do rozwoju ważnych kompetencji, inspirujemy i rozbudzamy ciekawość świata, pomagamy zrobić pierwszy krok w działaniu i spełniać marzenia, a także wspieramy w tworzeniu prawdziwych relacji. Program działa od 17 lat, wzięło w nim udział 14 900 studentów, którzy zrealizowali 40 525 projektów dla ponad 430 000 uczniów.

Organizacja podejmuje w swoich działaniach ważne tematy: uczy o nowych mediach, dba o ochronę planety, inspiruje do aktywności obywatelskiej, rozwija kompetencje przyszłości, a także odpowiada na aktualne wyzwania m.in. wspierając dzieci i młodzież, które przybyły do Polski w wyniku wojny w Ukrainie.

Fundacja współpracuje z ekspertami, innymi organizacjami społecznymi – w tym lokalnymi NGO, uczelniami, szkołami oraz partnerami biznesowymi, dla których ważne są wartości takie jak odpowiedzialność, realne zaangażowanie, wyrównywanie szans, rozwój edukacji i przygotowanie młodych do życia w świecie, który zmienia się z dnia na dzień.

https://fep.lodz.pl/pl/

www.stypendia-pomostowe.pl

www.projektor.org.pl

Działania planowane na stoisku

Na naszym stoisku odwiedzający będą mieli okazję:

  • zapoznać się działaniami Fundacji i ich efektami, w szczególności długofalowymi programami, poprzez które wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast, wzmacniamy aktywność obywatelską, budujemy odpowiedzialne, prospołeczne postawy oraz kompleksowo wspierajmy rozwój młodych ludzi:
    • Program Stypendiów Pomostowych, w którym ambitni i zdolni maturzyści i studenci otrzymują stypendia na studia, rozwijają swój potencjał, zdobywają umiejętności i kompetencje przydatne we współczesnym świecie;
    • Program PROJEKTOR, w ramach którego studenci przygotowani przez Fundację prowadzą wyjątkowe zajęcia edukacyjne w miejscach, gdzie dostęp do zajęć dodatkowych jest mocno ograniczony;
  • porozmawiać ekspertami z zespołu Fundacji w obszarze stypendiów, edukacji, szkoleń, wolontariatu kompetencji, czy współpracy ze studentami oraz wymienić się doświadczeniami;
  • zapoznać się z ofertą współpracy z partnerami biznesowym w ramach CSR – opowiemy, jak razem możemy wspierać rozwój młodych i działać na rzecz realnych zmian w świecie, który nas otacza angażując efektywnie różnorodne zasoby Fundacji i Partnera,
  • wziąć udział w quizie dotyczącym działań Fundacji i zdobyć jeden z naszych praktycznych gadżetów.