główna strona Targów CSR

Fundacja Aeris Futuro

Fundacja Aeris Futuro od 2004 roku podejmuje praktyczne i edukacyjne działania na rzecz ochrony klimatu oraz bioróżnorodności poprzez aktywizację różnych grup społecznych (przedsiębiorcy, urzędnicy, studenci, uczniowie). Stworzyliśmy w 2005 roku pierwszy w Polsce Kalkulator CO2, który liczył ślad węglowy oraz offset leśny, czyli ile drzew należy posadzić, aby zrekompensować powstałe emisje. Poprzez program Czas na las wspieramy opiekunów terenów w sadzeniu drzew i krzewów. W projekcie ‘Hydrozagadka’ promujemy działania pozwalające się przystosować do zmieniającego się klimatu, głównie w obszarze małej retencji wodnej. Nade wszystko lubimy inspirować organizatorów wydarzeń (wśród nich jesteśmy i my sami!), aby działania był innowacyjne społecznie i ekologicznie, a przy tym bardzo ważna jest dla nas tradycyjne kultury bliskie natury.

Więcej informacji na www.aerisfuturo.pl

Działania planowane na stoisku

  • prezentacja projektów Fundacji
  • quizy z upominkami