główna strona Targów CSR

Donateo

Donateo działa od 2020 roku jako fintechowy, ogólnopolski projekt autorstwa Krzysztofa Adamskiego założyciela BetterPOS. Donateo to nie tylko technologiczna platforma fundraisingu cyfrowego, wykorzystująca najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie płatności bezgotówkowych w sektorze dobroczynności. To przede wszystkim przestrzeń na wyjątkowe spotkania organizacji dobroczynnych z biznesem odpowiedzialnym społecznie oraz darczyńcami. Z tego właśnie powodu logo Donateo składa się z dwóch złączonych wspólnym obszarem serc, które tworzą harmonijną całość.

Rozwiązania Donateo umożliwiają darczyńcom bezgotówkowe wsparcie organizacji dobroczynnych poprzez:

  • Aplikację Donateo, która wykorzystuje istniejącą infrastrukturę terminali płatniczych
  • e-skarbonki (wirtualne terminale Donateo)
  • datkomaty stacjonarne Donateo
  • datkomaty mobilne Donateo.

Wszystkie opcje datkowania poprzez Donateo gwarantują szybkie, bezproblemowe i transparentne wsparcie: 100% przekazanej kwoty darowizny trafia na konto organizacji dobroczynnej.

Misją Donateo jest stworzenie kultury dobroczynności poprzez dostarczenie możliwości prostej i przyjemnej pomocy innym. Aspiracją Donateo jest upowszechnienie autorskich rozwiązań fundraisingowych na skalę, w której każdy, niezależnie od miejsca i czasu, będzie mógł skorzystać z okazji do przekazania drobnej kwoty czyli mikrodonacji na cele dobroczynne.

Aplikacja Donateo instalowana jest na istniejących urządzeniach płatniczych czyli na terminalach PIN Pad i POS. Aplikacja umożliwia wsparcie fundacji dobroczynnych współpracujących z Donateo poprzez mikrodonację (mikrodatek, mikrodarowiznę). Taki datek to drobna kwota: tzw. „końcówka” rachunku, zaokrąglenie kwoty czy drobny procentem od sumy końcowej. Ideą jest wsparcie, które docelowo powinno być częste i powtarzalne, a nie wysokość wpłat.

Każdy klient korzystający z terminali płatniczych w jednym z punktów partnerskich Donateo, będzie mógł przekazać darowiznę na cele dobroczynne przy okazji płatności za codzienne zakupy. Ekran pozwalający na dokonanie takiej wpłaty pojawi się przed sfinalizowaniem operacji, a każda przekazana kwota znajdzie odzwierciedlenie na paragonie, który otrzyma klient. Wpłacający mają pełną przejrzystość i kontrolę nad przekazanym wsparciem.

Więcej informacji na temat Donateo:

https://donateo.pl

https://donateo.prowly.com/

https://www.linkedin.com/company/donateopl

Działania planowane na stoisku

Komunikacja Donateo w zakresie CSR obejmować będzie:

  • informacje o korzyściach z wykorzystania oferty omnichannel Platformy Donateo przez biznes odpowiedzialny społecznie lub zainteresowany tego typu zagadnieniem z wykorzystaniem narzędzi fundraisingu cyfrowego Donateo (Aplikacja Donateo na terminale płatnicze, e-skarbonki, datkomaty dedykowane Donateo)
  • prezentacja istniejących akcji i programów CSR wykorzystujących urządzenia płatnicze do wspierania organizacji dobroczynnych jako inspiracja dla potencjalnych partnerów biznesowych oraz z organizacji z Trzeciego Sektora
  • demonstracje praktyczne prezentowanych narzędzi np. poprzez akcję fundraisingową / CSR w praktyce z udziałem zaproszonej organizacją dobroczynnej w celu zaprezentowania efektywności
  • promowanie idei mikrodonacji i mikrofilantropii na zasadzie inkluzywności jako elementu wspomagającego programy CSR (misją Donateo jest krzewienie kultury dobroczynności).