Uwaga – 8. Targi CSR odbędą się 5-9 października 2020 r. w formule ONLINE Więcej informacji »


CSR Consulting

CSR Consulting to założona w 2006 roku jedna z pierwszych w Polsce firm strategicznego doradztwa CSR. Inspirujemy naszych klientów do odpowiedzialnego prowadzenia biznesu dzięki czemu ich firmy mogą się rozwijać, a na polskim rynku pojawiają się innowacyjne rozwiązania w odpowiedzi na wyzwania Agendy 2030.

CSR Consulting jest pomysłodawcą, inicjatorem i realizatorem wielu inicjatyw promujących zagadnienia związane z CSR i budujących platformy współpracy w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, takich jak:

  • Kampania 17 Celów – mobilizuje polski biznes do zaangażowania się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.

  • Polski Plastikowy Pakt tworzą firmy wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach z tworzyw sztucznych i produkujących opakowania oraz inne wyroby z tworzyw sztucznych – liderzy swoich branż, a także organizacje branżowe i eksperckie oraz pozarządowe. Celem Paktu w 2019 roku jest stworzenie Mapy Drogowej dojścia do bardziej zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych przez biznes.
  • Koalicja 5 Frakcji to międzysektorowa inicjatywa firm i instytucji, której celem jest tworzenie i promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie segregacji, odzysku i recyklingu odpadów – zwłaszcza opakowaniowych.
  • Barometr wpływu to narzędzie służące mierzeniu wpływu biznesu na realizację Agendy 2030 w Polsce. Skorzystać z niego może bezpłatnie każda firma. Analiza wspólnych wyników polskiego biznesu pozwoli zbadać postęp we wdrażaniu priorytetowych Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz wskazać obszary wymagające podjęcia działań przez przedsiębiorstwa. To pierwszy polski zestaw wskaźników SDGs dla biznesu.

Planowane działania na stoisku

W przygotowaniu…

Linki i multimedia