główna strona Targów CSR

BNP Paribas Bank Polska S.A.

BNP Paribas Bank Polska S.A. Klientom indywidualnym oferuje produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz szeroką gamę kredytów. Przedsiębiorstwom mikro, MŚP i korporacjom dostarcza rozwiązania z zakresu finansowania działalności na rynku krajowym i międzynarodowym. Ma szeroką ofertę dla przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego; specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej. Klientom z segmentu bankowości prywatnej proponuje kompleksową ofertę w zakresie ochrony, optymalizacji i pomnażania majątku. Klienci Banku mogą również korzystać z usługi doradztwa inwestycyjnego.

Społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój w BNP Paribas

Misją BNP Paribas jest oferowanie w sposób odpowiedzialny innowacyjnych rozwiązań finansowych, które pomogą Klientom zmienić ich świat i będą wspierać lokalną gospodarkę.

W opinii BNP Paribas tylko holistyczne podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju ma szansę przełożyć się na realne, wymierne efekty. Dlatego odpowiedzialność rozumie jako długoterminowe finansowanie gospodarki i budowanie trwałych relacji z Klientami w zgodzie z zasadami etycznymi, odpowiedzialne podejście do rozwoju i zaangażowania pracownika, zwiększanie dostępności produktów i usług, inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności, ograniczanie negatywnego wpływu działalności operacyjnej, proekologiczne produkty i usługi oraz popularyzację ekopostaw.

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju stanowią integralną część Strategii GObeyond Banku BNP Paribas. Zobowiązania zawarte w filarze POSITIVE  gwarantują, że jako odpowiedzialny i zaufany partner finansowy będziemy wspierać zrównoważony rozwój Klientów, biznesu i społeczeństwa. Wszelkie działania banku będą miały pozytywny wpływ na otoczenie i środowisko. Poprzez realizację swojej strategii bank wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, ponieważ tylko taki sposób prowadzenia biznesu może zapewnić wzrost gospodarczy przy jednoczesnym poszanowaniu kwestii społecznych i środowiskowych.

Bank Zielonych Zmian

Po wielu latach intensywnych działań na rzecz środowiska naturalnego, w kwietniu 2019 r. Bank BNP Paribas zainaugurował Program Bank Zielonych Zmian, który agreguje wszystkie dotychczasowe aktywności organizacji na rzecz klimatu. Składa się z wewnętrznej kampanii edukacyjnej kierowanej do pracowników, realnych zmian w funkcjonowaniu organizacji (tzw. eko-usprawnień) oraz nieustannie rozwijanej oferty proekologicznych produktów i usług. Ważnym aspektem działalności banku jest promowanie sprawiedliwości klimatycznej w komunikacji z interesariuszami, a także podczas wydarzeń i inicjatyw branżowych.

https://www.bnpparibas.pl/csr

Działania planowane na stoisku

Żyjemy na kredyt pod zastaw Ziemi, a dług ekologiczny drastycznie wzrasta. Przeciwdziałanie zmianie klimatu to obowiązek nas wszystkich – obywateli, firm i instytucji. Dla Banku BNP Paribas troska o środowisko naturalne to jedno z kluczowych zobowiązań. Na stoisku Banku Zielonych Zmian uczestnicy targów będą mieli okazję zapoznać się ze Strategią trzykrotnego lidera Rankingu Odpowiedzialnych Firm (2019, 2020 i 2021) oraz działaniami na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Do dyspozycji odwiedzających będą eksperci banku, którzy opowiedzą o aktywnościach na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz promowania sprawiedliwości społecznej a także odpowiedzą na pytania dotyczące pracy w Banku BNP Paribas .

Na stoisku Banku BNP Paribas odwiedzający będą mieli okazję:

  • poznać  działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju Banku BNP Paribas – trzykrotnego zdobywcy 1. miejsca w klasyfikacji generalnej Rankingu Odpowiedzialnych Firm (w 2019, 2020 i 2021 roku),
  • zapoznać się z działaniami banku na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu oraz promowania sprawiedliwości społecznej,
  • porozmawiać z ekspertami banku,
  • skonsultować swoje CV i uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące pracy w banku,
  • zdobyć eko-gadżety pomagające wprowadzić w życie zasady zero waste.