główna strona Targów CSR

Atmoterm Spółka Akcyjna

Atmoterm SA jest polską firmą informatyczno-konsultingową dostarczającą od 1981 roku rozwiązania dla środowiska i gospodarki. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na kompleksowe kreowanie indywidualnych rozwiązań adekwatnych do potrzeb klientów. Uczestniczymy w inicjatywie UN Global Compact działającej na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju. Wspieramy Fundację Razem dla Środowiska, w ramach której realizujemy liczne projekty, prowadząc m.in. edukację ekologiczną społeczeństwa. Projektujemy oraz wdrażamy optymalne i nowoczesne rozwiązania w następujących dziedzinach:

 • usługi konsultingowe, jako odpowiedź na indywidualne potrzeby klienta, obejmujące m.in.: zagadnienia z zakresu śladu węglowego, analizy szans i ryzyk, wytycznych do budowania strategii środowiskowych, klimatycznych i energetycznych, określania celów i kierunków działań wynikających z analiz prawych, w tym z pakietu „Fit for 55” oraz systemu EU ETS, wspieranie w procesach zarządzania inwestycjami i eksploatacją przedsiębiorstw przemysłowych, usługi outsourcingowe, co-sorcingowe,
 • szkolenia i dedykowane warsztaty oraz kampanie społeczne w zakresie ochrony środowiska,
 • systemy informatyczne wspomagające zintegrowane zarządzanie danymi środowiskowymi oraz zarządzanie zrównoważonym rozwojem.

Europejski Zielony Ład, a także zrównoważone finansowanie oraz wynikające z nich regulacje i trendy powodują, iż elementem wysuwającym się na pierwszy plan w działalności przedsiębiorstwa jest konieczność budowania konkurencyjności klimatycznej firmy. Ma to ogromne znaczenie w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu. Naszym celem podczas wydarzenia jest wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą dotyczącą potrzeby obliczania śladu węglowego organizacji i produktów. Chcemy poruszać zagadnienia dotyczące kroków budowania strategii konkurencyjności klimatycznej. Będziemy prezentować wybrane narzędzia wspierające prowadzenie działań CSR w tym zakresie m.in. zaprezentujemy autorską platformę do zarządzania i integracji danych środowiskowych – ekostrateg.com, której elementem jest również rozwijane narzędzie do obliczania śladu węglowego organizacji oraz narzędzia do obliczenia wskaźników środowiskowo-klimatycznych niezbędnych do raportowania. Chcemy także podejmować dyskusje, dzielić się wiedzą i odpowiadać na nurtujące uczestników targów pytania w odniesieniu m.in. do trendów formalno-prawnych wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu, a także zrównoważonego finansowania.

Działania planowane na stoisku

Zapraszamy do odwiedzenia stanowiska Atmoterm SA i rozmowy z naszymi przedstawicielami jeśli:

 • chcesz dowiedzieć się z czego wynika potrzeba obliczania śladu węglowego, kogo dotyczy, jakie daty w tym zakresie są istotne,
 • zastanawia cię czym różni się ślad węglowy organizacji od produktu, jakie są ich zależności, podobieństwa i różnice,
 • masz problemy lub chcesz pogłębić wiedzę w zakresie obliczania śladu węglowego, który stanowi nowy wymiar konkurencyjności organizacji i ich produktów,
 • chcesz dowiedzieć się w jakich krokach budować strategię konkurencyjności klimatycznej,
 • interesują cię rozwiązania platformowe m.in. autorska platforma do zarządzania i integracji danych środowiskowych – ekostrateg.com dedykowana dla przedsiębiorstw i administracji,
 • chcesz zapoznać się z narzędziami wspierającymi prowadzenie działań CSR m.in. narzędzie do obliczania śladu węglowego organizacji, możliwości w zakresie wyliczania wskaźników środowiskowo – klimatycznych,
 • jesteś zainteresowana/y dyskusją nt. aktualnych trendów formalno-prawnych wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu, a także zrównoważonego finansowania i ich wpływu na przedsiębiorstwo,
 • porozmawiać o innych zagadnieniach środowiskowo-klimatycznych które Cię interesują.

Europejski Zielony Ład, a także zrównoważone finansowanie oraz wynikające z nich regulacje i trendy powodują, iż elementem wysuwającym się na pierwszy plan w działalności przedsiębiorstwa jest konieczność budowania konkurencyjności klimatycznej firmy. Ma to ogromne znaczenie w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu. Świadome podejście do przygotowania strategii konkurencyjności klimatycznej oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego, ekonomicznego tym samym jest wszystkim z czym z definicji wiąże się CSR.

Pandemia koronawirusa oraz wojna na Ukrainie spowodowały, iż planowane działania Unii Europejskiej wprawdzie są częściowo modyfikowane, jednak wprowadzane zmiany w kierunkach działań wynikają z konieczności przyspieszania działań i wprowadzania jeszcze ambitniejszych rozwiązań niż pierwotnie zakładano.

Kontakt: