główna strona Targów CSR

Santander Bank Polska  S.A.

Oferuje nowoczesne rozwiązania finansowe dla osób indywidualnych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz polskich i międzynarodowych korporacji. Jest jednym z liderów rynku w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w usługach bankowych. Od 2011 r. bank należy do międzynarodowej Grupy Santander. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, usługi maklerskie, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.

Zrównoważony rozwój jest częścią strategii biznesowej Santander Bank Polska już od 2020 roku. Jeden z jej filarów to ochrona klimatu i środowiska naturalnego, a strategicznym celem banku jest wsparcie klientów w zielonej transformacji. Bank oferuje  produkty takie jak  kredyty, w których marża uzależniona jest od realizacji celów ESG przez firmę (ESG linked loans)  oraz zielone czy zrównoważone obligacje.  Jako pierwszy bank na polskim rynku przeprowadził emisję zrównoważonych papierów dłużnych o wartości 750 mln zł. W ramach emisji opracowane zostały Zasady Emisji Zrównoważonych Papierów Wartościowych Santander Bank Polska (Santander Bank Polska Sustainability Issuance Framework).  Bank aktywnie rozwija ofertę produktową dla klientów indywidualnych. W 2021 wprowadził karty płatnicze z biodegradowalnego plastiku, a także ofertę EKO Kredytu.

Dodatkowo w 2021 roku Grupa Santander ogłosiła globalną strategię Net Zero, która zakłada, że do 2050 roku cała Grupa będzie neutralna jeśli chodzi o emisje CO2. Działania obejmują zarówno emisje wewnętrzne (np. zużycie prądu czy bieżącą działalność), jak i emisje, które są efektem finansowania (usługi kredytowe, doradcze lub inwestycyjne).

W ramach realizacji tego celu Santander Bank Polska zapowiedział, że od 2030 roku zaprzestanie finansowania spółek energetycznych, w których przychód z produkcji węgla energetycznego jest większy niż 10 %. Do 2030 roku nastąpi całkowita redukcja ekspozycji banku wobec producentów węgla energetycznego.

Bank prowadzi wiele projektów społecznych, które wspierają realizację strategii ESG. Większość z nich realizowana jest przez Fundację Santander Bank Polska S.A., ale także przez globalny program Santander Universidades, którego celem jest wspieranie rozwoju szkolnictwa wyższego. Santander Bank Polska prowadzi także szereg inicjatyw z obszaru edukacji finansowej skierowanych do różnych grup wiekowych. Przykładem tego są Finansiaki (www.finansiaki.pl).

Więcej o działalności banku w obszarze ESG można dowiedzieć się ze strony https://esg.santander.pl/

Działania planowane na stoisku

Zapraszamy na stoisko Santander Bank Polska S.A.

10.30 – 11.30  Zapraszamy na spotkanie i panel dyskusyjny prowadzony przez Martę Pszczółkowską dyr.  Biura Marki Pracodawcy, Kultury i Pozyskiwania Talentów  Santander Bank Polska S.A.

12.00 – 13.00 „Porozmawiajmy o programach edukacyjnych Santander Universidades” Zapraszamy na spotkanie z Wojciechem Leśniewskim dyr. Biura Rozwoju Placówek Santander Universidades

15.10 – 16.00 O projektach proekologicznych i edukacyjnych realizowanych przez Fundację Santander Bank Polska S.A. opowie Marzena Atkielska – Prezes Fundacji.