główna strona Targów CSR

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego to założone w 2006 roku, ogólnopolskie stowarzyszenie prawniczek i prawników, które od samego początku, za główny cel stawia sobie bezpłatną pomoc prawną dla osób doświadczających dyskryminacji, w różnych obszarach życia.

W wybranych sprawach zapewniamy wsparcie również w trakcie procesów sądowych. Nasze wygrane sprawy nie tyko kształtują orzecznictwo sądowe, ale też są komentowane w mediach, dzięki czemu oprócz wspierania indywidualnych osób udaje nam się nagłaśniać ważne tematy społeczne jak np. homofobia, molestowanie seksualne, mobbing a także dyskryminacja ze względu na płeć, wyznanie, niepełnosprawność czy poglądy polityczne.

Realizujemy rozmaite projekty, w tym badawcze i szkoleniowe, angażujące różne środowiska w działania na rzecz równego traktowania. Obecnie realizowane przez nas projekty to m.in.

„Akademia Równości” – projekt edukacyjny i mentoringowy skierowany do osób przygotowujących się do wykonywania zawodów prawniczych, które w trakcie rocznego kursu zdobywają równościową wrażliwość i praktyczną wiedzę nt stosowania prawa antydyskryminacyjnego.

„Wsparcie dla kobiet doświadczających molestowania seksualnego” – projekt realizowany poprzez działania edukacyjne, badawcze, bezpłatne poradnictwo oraz kampanię społeczną. Głównym celem projektu jest wsparcie kobiet oraz przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu i dyskryminacji ze względu na płeć.

PTPA od lat współpracuje również z biznesem i sektorem publicznym, prowadząc antydyskryminacyjne i antymobbingowe szkolenia, warsztaty i webinaria. Doradzamy w przygotowywaniu wewnętrznych procedur, planów równościowych w firmach oraz jako ekspertki i eksperci uczestniczymy w wewnętrznych postępowaniach wyjaśniających.

Naszą wiedzę oraz doświadczenie szkoleniowe wykorzystałyśmy przygotowując ofertę komercyjną dla pracodawców. Zapraszamy na stronę internetową www.ptpadlapracodawcy.org.pl oraz na stronę naszej organizacji www.ptpa.org.pl

Działania planowane na stoisku

Poznaj naszą organizację i realizowane przez nas projekty. Dowiedz się czego potrzebuje Twoja organizacja, żeby efektywnie przeciwdziałać dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy. Skorzystaj z oferowanych przez nas narzędzi i wdrażaj skuteczne rozwiązania pod opieką i ze wsparciem najlepszych ekspertek antydyskryminacyjnych w Polsce.

Na stoisku PTPA będą mieli Państwo okazję:

  • poznać narzędzia skutecznego przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi
  • sprawdzić poziom realizacji polityki równościowej w Państwa organizacji
  • porozmawiać z ekspertkami PTPA
  • poznać projekty i działania naszej organizacji

Serdecznie zapraszamy!