główna strona Targów CSR

Nhood Polska

Nhood Polska tworzy projekty mixed-use, które ułatwiają mieszkańcom codzienne życie i umożliwiają spędzanie czasu w inny niż dotychczas sposób, a także przekształca i rewitalizuje nieruchomości, by stały się miejscami o nowych funkcjach. Zgodnie z firmową strategią zrównoważonego rozwoju te obiekty mają wywierać potrójny pozytywny wpływ na społeczności, środowisko i gospodarkę – People, Planet, Profit.

Nhood Polska działa w wielu obszarach biznesowych na rynku nieruchomości komercyjnych, oferując szeroki zakres usług adresowanych do właścicieli nieruchomości, administracji lokalnej i przedsiębiorców.

Obecnie Nhood Polska zajmuje się kompleksową obsługą 24 obiektów należących do Ceetrus o łącznej powierzchni GLA ponad 700 tys. mkw., w tym 22 Centrów Handlowych Auchan, a także Galerii Bronowice w Krakowie oraz podwarszawskiej Galerii Łomianki.

Poprzez różnorodny plan wydarzeń odbywających się w zarządzanych obiektach Nhood Polska od lat realizuje program CSR „Dobry sąsiad”, który powstaje poprzez dialog z lokalną społecznością. Dzięki temu odpowiada na jej najważniejsze potrzeby, wspiera działające w otoczeniu centrów handlowych organizacje pozarządowe i fundacje, a także lokalnych twórców i rzemieślników oraz odzwierciedla różnorodność regionów.

Zarządzając obiektami, Nhood Polska troszczy się o bioróżnorodność sąsiadujących z nimi terenów, wspiera rozwój zielonego transportu, a także ogranicza zużycie energii i wody oraz wdraża zasady obiegu zamkniętego. Potwierdzeniem skuteczności podejmowanych działań są certyfikaty BREEAM In-Use, które posiada obecnie sześć obiektów zarządzanych przez Nhood. Z kolei bezpieczeństwo obiektów, w tym standardy sanitarne i zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19, potwierdzają certyfikaty SafeGuard, które aktualnie posiada 12 obiektów zarządzanych przez Nhood Polska.

https://nhood.pl

https://www.linkedin.com/company/nhoodpolska

Działania planowane na stoisku

  • Możliwość zapoznania się z „Raportem zrównoważonego rozwoju Nhood Polska za 2021 rok”
  • Prezentacja nowej wielofunkcyjnej inwestycji na warszawskim Wilanowie
  • Przykłady akcji adresowanych do lokalnych społeczności