główna strona Targów CSR

KPMG

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna biznesu mają coraz większe znaczenie dla interesariuszy i mogą decydować o przyszłości firmy.

KPMG oferuje kompleksowe wsparcie na każdym etapie wdrożenia ESG. Zespoły doradcze KPMG wspierają klientów z sektora finansowego i niefinansowego w wypracowaniu podejść do efektywnego zarządzania tematyką ESG.

Nasza oferta obejmuje:

 • Raporty zrównoważonego rozwoju i przygotowanie raportowania wg CSRD
 • Tworzenie i wdrażanie strategii ESG
 • Integracja ryzyka ESG do systemów zarządzania ryzykiem
 • Integracja ryzyka ESG do procesu kredytowego
 • Metodyka włączenia ryzyka ESG do pricingu ofert kredytowych
 • Audyty ESG i analizy luk
 • ESG we wsparciu finansowania – inwestycyjne due-dilligence
 • Zielone obligacje – analizy, standardy, wdrożenia i atestacje
 • Kwalifikowalność i zgodność z Taksonomią – zrównoważone inwestycje w UE
 • Narzędzia wspierające ocenę kwalifikowalności i zgodności z Taksonomią
 • Ratingi ESG, benchmarki i rankingi
 • Analizy i zarządzanie ryzykami ESG, w tym klimatyczno-środowiskowe
 • Klimatyczne analizy scenariuszowe
 • Polityki dekarbonizacji, transformacja energetyczna, carbon offset
 • Obliczanie emisji CO2, kalkulacja śladu węglowego w cyklu życia, kalkulacja śladu węglowego portfeli aktywów finansowych
 • Analizy istotności i dialogi z interesariuszami
 • Compliance ESG
 • Szczegółowe kodeksy i polityki

KPMG w Polsce konsekwentnie zmienia swój wpływ na środowisko naturalne i społeczności lokalne. Działania podejmowane przez KPMG wpisują się w cztery filary: Planeta, Ludzie, Dobrobyt i Ład korporacyjny. Razem tworzą one KPMG: Our Impact Plan – skoordynowaną inicjatywę zrównoważonego rozwoju KPMG:

 • Planeta. Zobowiązujemy się do osiągnięcia zerowej emisji CO2 netto do 2030 r. poprzez zmniejszenie emisji o 50%, przejście w 100% na energię z OZE oraz neutralizację pozostałych emisji.
 • Ludzie. Tworzymy opartą na wartościach, przyjazną i włączającą kulturę pracy. Realizujemy szereg programów dla pracowników w obszarze rozwoju kompetencji, ochrony zdrowia i zdrowego stylu życia.
 • Dobrobyt. Działamy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i wspieramy społeczności lokalne. Fundacja KPMG w Polsce prowadzi działania wyrównywania szans edukacyjnych dzieci młodzieży i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
 • Ład korporacyjny. Kierujemy się wartościami KPMG, które definiują nas i nasze podejście do pracy. Pracownicy KPMG z zaangażowaniem świadczą najwyższej jakości usługi zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi.

kpmg.pl

Działania planowane na stoisku

Zapraszamy na spotkania z naszymi ekspertami:

 •       10.00 -11.00 – O strategiach ESG, Przemysław Oczyp
 •       11.30 -12.30 – Wszystko o Taksonomii UE, Tomasz Kołodziejczyk, Anna Stachyrak
 •       13.00 -14.00 – Jak liczyć emisje CO2 i raportować ślad węglowy? Marek Grzegorzewicz
 •       14.30 -15.30 – Raportowanie ESG, Marcin Grzybek

Ponadto podczas targów zaprezentowany zostanie nowy program zrównoważonego rozwoju KPMG w Polsce – KPMG: Our Impact Plan. Goście targów będą mieli okazję zapoznać się z działaniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem i CSR podejmowanymi przez KPMG w Polsce.