główna strona Targów CSR

Grupa PZU

Grupa PZU to największa grupa finansowa w Europie Środkowo-Wschodniej. Osiągane wyniki stawiają Grupę PZU w gronie najbardziej rentownych instytucji w Polsce i w Europie. Miarą sukcesu w biznesie dla PZU są nie tylko wyniki finansowe, ale osiąganie ich w sposób zrównoważony.

W 2021 roku PZU przyjął Strategię ESG „Rozwój w równowadze” na lata 2021-2024, która stała się częścią strategii biznesowej Grupy PZU „Potencjał i wzrost”. Wyznacza ona ambicje w dziedzinie ochrony środowiska, zaangażowania społecznego i ładu korporacyjnego.

W strategii ESG PZU przyjął rolę zaufanego partnera transformacji energetycznej i wyznaczył ambitne cele środowiskowe. Do 2024 PZU będzie neutralne klimatycznie, czyli będzie zużywać mniej energii i czerpać ją w pełni z OZE, redukując odpowiednio pozostałe emisje własne, a tam gdzie będzie to niemożliwe – zostaną zrekompensowane. Droga do neutralności zakłada również, że do 2040 r. neutralni klimatycznie staną się dostawcy i inni partnerzy PZU, a do roku 2050 również klienci ubezpieczeniowi i inwestycyjni.

PZU ma świadomość, że aby zahamować zmiany klimatyczne, konieczne jest przejście do niskoemisyjnej gospodarki. Chce wspierać firmy i przedsiębiorstwa, które przechodzą energetyczną transformację. Rozszerza swoją ofertę dla przedsiębiorców inwestujących w odnawialne źródła energii. Grupa PZU angażuje się w inwestycje wspierające transformację klimatyczno- energetyczną, między innymi w farmy wiatrowe. Do tej pory podpisała umowy na finansowanie farmy wiatrowej Potęgowo oraz w Mławie, Gralewie, Pruszczu, Markowicach, Wyszkach i Piaskach.

Ważne elementy Strategii ESG Grupy PZU to także filar społeczny i ład zarządczy. W czasie pandemii dodatkowego znaczenia nabrały takie cele zrównoważonego rozwoju, jak: wspieranie zdrowia, poprawa jakości życia i edukacja. Dlatego PZU jeszcze mocniej angażuje się w promocję zdrowego stylu życia i profilaktykę. W 2021 PZU ogłosił nową strategię well-beingu pracowników #DobryStan, która powstała w oparciu o analizę największych wyzwań i trendów na rynku pracy, a także o konsultacje z liderami i pracownikami. Nowym elementem zaangażowania społecznego jest edukacja ubezpieczeniowa Polaków. To niezwykle ważny element dla rozwoju rynku oraz poczucia bezpieczeństwa osób i przedsiębiorców.

Ważnym elementem implementacji strategii ESG jest uwzględnienie czynników ESG w celach strategicznych spółek Grupy i kadry zarządzającej.

https://www.pzu.pl/grupa-pzu/zrownowazony-rozwoj

Działania planowane na stoisku

  • Zapraszamy na spotkania z ekspertami PZU:
  • 10:00-12:00 – Jak podejmować zrównoważone decyzje inwestycyjne? – spotkanie z przedstawicielem TFI PZU
  • 12:00-14:00 – Wdrażanie innowacji i współpraca ze start-upami w praktyce – spotkanie z przedstawicielem Laboratorium Innowacji PZU