główna strona Targów CSR

Grupa Polsat Plus

Grupa Polsat Plus to największa grupa medialno-telekomunikacyjna w Polsce i regionie, zatrudniająca ponad 7,5 tys. pracowników. Nadrzędny cel działalności, jakim jest wzrost wartości Grupy dla jej akcjonariuszy, stara się osiągnąć w sposób zrównoważony, odpowiedzialny i zapewniający najlepszą jakość produktów i usług dla swoich klientów. Jednocześnie dba o stwarzanie dla swoich pracowników licznych możliwości rozwoju i ich satysfakcję z pracy w poszczególnych spółkach Grupy.

Grupa Polsat Plus jest dużą organizacją, która oddziałuje nie tylko na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko, ale także na wiele grup swoich interesariuszy: począwszy od klientów i widzów, przez pracowników, dostawców, partnerów biznesowych, instytucje państwowe, organizacje społeczne, media, analityków i inwestorów, aż po konkurencję i instytucje finansowe.

Działania społecznie odpowiedzialne Grupy związane są z czterema obszarami: troską o potrzeby klientów i widzów, zapewnieniem możliwości rozwoju pracownikom oraz misją społeczną, która jest realizowana w temacie bezpieczeństwa, pomocy dzieciom, promocji sportu, środowiska oraz edukacji.

Działania planowane na stoisku

Na stoisku Grupy Polsat Plus odwiedzający będą mieli okazję:

  • Poznać profil biznesowy największej grupy medialno-telekomunikacyjnych w Polsce i regionie, zatrudniającej ponad 7,5 tys. pracowników;
  • Poznać strategię 2023+ Grupy Polsat Plus, której jednym z trzech filarów, obok wciąż rozwijającej się Telekomunikacji i Kontentu, będzie segment Czystej Energii;
  • Zapoznać się z działaniami Grupy Polsat Plus na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu oraz w zakresie bezpieczeństwa, promocji zdrowego stylu życia, edukacji środowiskowej czy z myślą o pomocy dzieciom;
  • Porozmawiać z ekspertami Grupy Polsat Plus – zarówno CSR, jak i ESG.