główna strona Targów CSR

Fundacja Zaczytani.org

Misją Fundacji Zaczytani.org jest promocja czytelnictwa oraz edukacja społeczna. W swoich działaniach łączymy środowiska artystyczne, naukowe oraz biznesowe, tworząc projekty rozwoju społecznego. Prowadzimy także krótko- i długoterminowe programy wolontariackie, które wspomagają cele partnerów biznesowych i aktywizują pracowników. Nasze działania projektujemy tak, aby były zgodne z DNA danej organizacji i harmonijnie wpisywały się w jej wartości.

Czym się zajmujemy?

 • Prowadzimy coroczną Wielką Zbiórkę Książek
 • Otwieramy Zaczytane Biblioteki na oddziałach szpitalnych, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach karnych, hospicjach, punktach krwiodawstwa, centrach lokalnej aktywności i innych placówkach
 • Szkolimy bajkoedukatorów
 • Prowadzimy bajkoterapię w szpitalach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 13 polskich miastach
 • Organizujemy miejskie wystawy Zaczytanych Ławek
 • Realizujemy programy wolontariackie i szkoleniowe dla firm, tworzymy rozbudowane programy CSR

Nasze cele:

 • Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Zwiększanie dostępu do literatury w lokalnych placówkach medycznych, pomocowych, dobroczynnych, aktywnościowych
 • Kształtowanie szeroko rozumianej kultury czytelniczej wśród różnych środowisk
 • Szerzenie idei bookcrossingu i zachęcanie społeczności do przekazywania dalej przeczytanych książek
 • Edukacja

Fundacja Zaczytani.org w liczbach:

 • 2,1 mln zebranych książek
 • 1182 otwarte Zaczytane Biblioteki
 • 465 przeszkolonych bajkoedukatorów
 • 77 Zaczytanych Miast
 • 54 Zaczytane Ławki

https://zaczytani.org/

Działania planowane na stoisku

Fundacja Zaczytani.org. zaprezentuje na Targach CSR przykłady działań z dwóch dziedzin:

Promocja czytelnictwa i edukacja społeczna

 • Zaczytane Biblioteki – regały na książki obrandowane logo Fundacji Zaczytani.org i Partnera, które funkcjonują zgodnie z zasadą bookcrossingu (książki można nie tylko wypożyczyć, ale i zabrać ze sobą do domu). Zaczytane Biblioteki trafiają tam, gdzie są najbardziej potrzebne: do placówek opiekuńczo-wychowawczych, szpitali, hospicjów czy domów pomocy społecznej. Księgozbiór każdej Zaczytanej Biblioteki jest stale uzupełniany – analizując potrzeby danej placówki, przekazujemy książki nowe i używane, przeznaczone dla dzieci, młodzieży lub dorosłych.
 • Zaczytane Ławki – miejskie meble w kształcie otwartych książek, które łączą w sobie funkcje użytkowe i estetyczne. Każda ławka ozdobiona jest oryginalnym projektem graficznym, który przykuwa uwagę przechodniów i zdobi przestrzeń publiczną. Ławki pełnią też funkcję edukacyjną – każda z nich wyposażona jest w kod QR odsyłający na specjalnie utworzony landing page, na którym znajdują się materiały partnera (e-book, audiobook, itp.). Ławka może być eksponowana w przestrzeni publicznej (skwer, plac, urząd miasta, szpital) jak i prywatnej (siedziba partnera).

Programy wolontariatu pracowniczego

 • organizacja zbiórki książek wśród pracowników Partnera – w wyznaczonym przedziale czasowym pracownicy przynoszą książki do punktu zbiórki zorganizowanego na terenie firmy. Zbiórce towarzyszy kampania informacyjna (plakaty, newsletter firmowy, strona internetowa, kanały społecznościowe firmy, etc.). Zebrane książki przekazywane są następnie wybranym wspólnie beneficjentom (placówkom opiekuńczo-wychowawczym, szpitalom, etc.).
 • szkolenie z bajkoedukacji – poszerza wiedzę i podnosi kompetencje pracowników Partnera, które – po odpowiedniej adaptacji – można wykorzystać również w pracy zawodowej. Szkolenie stanowi również niebanalną formę integracji dla pracowników, którzy w bezpiecznym otoczeniu, pod opieką trenerów, mogą porozmawiać o emocjach czy przypomnieć sobie ulubione bajki z dzieciństwa. Korzyści płynące ze szkolenia to m.in. zdobycie wiedzy merytorycznej i praktycznej na temat prowadzenia bajkoterapii, umiejętność prowadzenia zajęć edukacyjnych opartych na bajce integracyjnej, rozwinięcie umiejętności pracy z emocjami i komunikowania się zgodnie z Porozumieniem bez Przemocy (NVC). Po przejściu szkolenia pracownicy prowadzą w wybranych placówkach zajęcia relaksacyjno-edukacyjne.
 • stworzenie dedykowanej bajki edukacyjnej i nagranie do niej audiobooka wspólnie z pracownikami firmy – napisanie bajki terapeutycznej, której autorska treść zgodna jest z celami edukacyjnymi Partnera. Publikacja składa się z trzech części: bajki (pisanej przez popularnego autora książek dla dzieci razem z ekspertami, np. psychologami dziecięcymi), scenariuszy lekcji do pracy z książką (przygotowywane są dwie wersje: dla rodziców i dla nauczycieli) oraz z części merytorycznej, dedykowanej osobom dorosłym. Gotowa publikacja rozsyłana jest do 14 000 instytucji kulturalno-oświatowych oraz placówek medycznych i umieszczana na specjalnie utworzonej stronie internetowej, z której można ją bezpłatnie pobrać. Dodatkową formą aktywizacji pracowników jest nagranie audiobooka – stanowi on część programu wolontariackiego, który pozwoli pracownikom Partnera zaangażować się bezpośrednio w działania Fundacji. Wśród pracowników przeprowadzany jest casting, a jego zwycięzcy zapraszani są do udziału w nagraniach.