główna strona Targów CSR

Fundacja Rozwoju Społecznej Odpo­wie­dzial­no­ści HELISA

Fundacja Rozwoju Społecznej Odpo­wie­dzial­no­ści HELISA powstała z inicjatywy przedstawicieli sektora biznesu i nauki. Impulsem do podjęcia współpracy były wyniki badania dotyczącego praktyki społecznej odpowiedzialności, które zostało przeprowadzone wśród po­mor­skich firm. Stąd cele Fundacji HELISA sprowadzają się do upowszechniania koncepcji spo­łecz­nej odpowiedzialności przez op­ra­co­wa­nie i propagowanie norm, standardów i rozwiązań instytucjonalnych mających na celu wdrożenie koncepcji społecznej odpowiedzialności oraz badania oddziaływania ESG firm. Chcemy tworzyć platformę dialogu i wymiany doświadczeń wśród przed­sta­wi­cie­li biznesu, nauki, admi­nis­tra­cji publicznej i organizacji pozarządowych, w ramach realizacji założeń społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.

Działania planowane na stoisku

SPOKO – Społeczny Kosz – platforma współpracy NGO oraz biznesu.

SPOKO zestawy prezentowe stanowią idealny prezent nie tylko dla bliskich, ale także partnerów biznesowych, pracowników czy klientów. Każdy z produktów opowiada historie swoich wytwórców oraz nawiązuje do tradycji regionu. SPOKO – Społeczny Kosz to projekt społeczny, który powstał, aby wspierać podmioty ekonomii społecznej, lokalne spółdzielnie, stowarzyszenia i fundacje oraz pomóc w ich rozwoju. Wiele z tych organizacji, w ramach warsztatów terapeutycznych lub w celu samofinansowania, wytwarza produkty, które próbuje sprzedać, aby zapewnić sobie ciągłość funkcjonowania. SPOKO pomaga im w tych działaniach oraz zapewnia dotarcie ich produktów do szerszego grona odbiorców. Do naszych pudełek zapraszamy tylko uznane organizacje społeczne.

FSD (For Sustainabilty Development) – doradztwo i konsulting w zakresie ESG oraz raportowania pozafinansowego dla firm.

FSD powstało, by wspierać zrównoważony rozwój biznesu. Od lat w ramach działalności Fundacji Helisa badamy, analizujemy i inspirujemy biznes do budowania strategii zrównoważonych oraz wdrażania modeli społecznego zarządzania własną organizacją. W związku ze zmianami regulacyjnymi oraz koniecznością dostosowania się firm w zakresie Taksonomii oraz budowania sprawozdawczości obszaru niefinansowego postanowiliśmy wspierać naszych partnerów w obszarze szkoleń, budowania strategii ESG oraz przygotowania do wymogów stawianych przez nowoczesną gospodarkę. FSD jest projektem na miarę teraźniejszości, jednocześnie stanowiąc perspektywę lepszej przyszłości.

Z głową /Pozbądź się wszystkiego, co nie jest Ci potrzebne

Witamy w domu z głową. Wycieczka po nim podpowie Ci, w jaki sposób mądrze – czyli praktycznie, opłacalnie i wygodnie – możesz pozbyć się wszystkiego, co nie jest Ci już potrzebne, zgodnie z koncepcją 3R (Reduce/Reuse/Recycle).

Większość dostępnych materiałów informacyjnych nie rozwiązuje problemu produktów, które nie podlegają segregacji i przetworzeniu. Spacer po naszym domu uświadamia, że podejmując decyzję zakupową, warto wybierać produkty, których opakowania podlegają przetworzeniu lub ponownemu wykorzystaniu.

Wizualizacja w formie domu była dla nas naturalnym wyborem. Wyszliśmy z założenia, że cały świat mieści się w naszym domu. Rozwiązując problem w sposób praktyczny, opłacalny i wygodny, możemy wiele zmienić.

To, co praktyczne i opłacalne, jest jednocześnie przyjazne środowisku.