główna strona Targów CSR

Fundacja Powszechnego Czytania

Fundacja Powszechnego Czytania stawia sobie za główny cel dotarcie do nieczytających rodzin w całej Polsce. Poprzez swoje projekty staramy się włączać w promowanie czytania różne grupy zawodowe, zarówno te zajmujące się edukacją jak i te na co dzień niekojarzone z tematem czytelnictwa.

Do tej pory udało nam się zaangażować w działania proczytelnicze lekarzy pediatrów i neonatologów. Wspieramy merytorycznie nauczycieli i bibliotekarzy, szczególnie w kontekście pracy z książką wśród dzieci. Inicjujemy kontakty pomiędzy środowiskami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i biznesem, gdyż wierzymy, że współpraca tych ludzi na poziomie lokalnym może dać bardzo dobry efekt wspólnego zaangażowania wokół tematu czytania. Pomagamy również przedsiębiorstwom w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

fpc.org.pl

Działania planowane na stoisku

Na Targach planujemy zaprezentować dwie propozycje dla biznesu. Pierwszą z nich jest nasz autorski projekt „Książka w pracy”. Proponujemy w nim pakiet szkoleń i warsztatów skierowanych do pracowników korporacji jak i średnich i małych przedsiębiorstw. W zakres pakietu wchodzą trzy moduły stworzone przez naszą fundację:

  • cykliczne spotkania integracyjne, pomyślane jako pracowniczy klub czytelniczy
  • cykl szkoleń dla kadry zarządzającej i menadżerskiej, podczas którego nasi eksperci przedstawiają naukowo udowodnione efekty wpływu czytelnictwa na rozwój kapitału społecznego
  • szkolenie dla pracowników, którzy są rodzicami małych dzieci, mówiące o istotności czytania i metodach wdrażania dziecka w świat słowa pisanego od pierwszych dni życia

Drugą propozycją jest „Książka przeciw wojnie”. W tym szczególnym czasie przygotowaliśmy publikację, która ma być dedykowana pracownikom danej firmy. Jest stworzona w języku polskimi ukraińskim. Każde zainteresowane przedsiębiorstwo zostałoby zaopatrzone w egzemplarze, w których przedmowa byłaby napisana przez prezesa/ dyrektora firmy. Jest to zupełnie bezprecedensowa publikacja, przygotowana we współpracy z psychologami w której bierze udział blisko pięćdziesięciu polskich artystów i pisarzy. Stworzona jest po to, by pomóc przepracować w rodzinie temat wojny i wojennej traumy.